Aquesta col·lecció conté articles publicats en revistes en la seva versió preprint o postprint, capítols de llibre, comunicacions a congressos, etc., que s'han realitzat dins l'àmbit del CBUC.

 

A l'any 2014 el CBUC s'integra dins del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) com a Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació. Per als documents publicats a partir d'aquesta data consulteu les noves col·leccions.