El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) té l'objectiu de compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics i de gestió de les entitats consorciades, per aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència potenciant les sinergies i les economies d’escala.Les universitats de Catalunya, dins el marc del llavors CBUC, van començar a treballar en els repositoris l'any 1999 i actualment, a més a més de RECERCAT, disposen dels següents:TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Conté tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

Es poden consultar els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.MDC (Memòria Digital de Catalunya)

Conté col·leccions digitalitzades de fotografies, mapes, cartells, manuscrits, revistes, etc., relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni.MDX (Materials Docents en Xarxa)

Conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres.