Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [57] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [21] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [100] Astronomia i Meteorologia [187] Biblioteconomia i Documentació [510] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [158] Biologia Cel·lular [57] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [65] Biologia Vegetal [220] Bioquímica i Biologia Molecular [183] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [3] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [105] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [37] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [14] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [28] Ciències Clíniques [133] Ciències Fisiològiques [145] Comptabilitat [18] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [93] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Dibuix [42] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [73] Didàctica de la Llengua i la Literatura [55] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [43] Didàctica i Organització Educativa [183] Disseny i Imatge [25] Dret Administratiu i Dret Processal [14] Dret Civil [41] Dret Constitucional i Ciència Política [62] Dret Financer i Tributari [104] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [11] Dret Penal i Ciències Penals [10] Dret i Economia Internacionals [33] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [292] Ecologia [253] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [127] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [51] Economia i Organització d'Empreses [42] Electrònica [217] Enginyeria Química [36] Escultura [27] Estadística [51] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [194] Estructura i Constituents de la Matèria [857] Farmacologia i Química Terapèutica [137] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [82] Filologia Anglesa i Alemanya [40] Filologia Catalana [132] Filologia Grega [169] Filologia Hispànica [101] Filologia Llatina [89] Filologia Romànica [80] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [86] Fisicoquímica [37] Fisiologia [68] Fisiologia i Immunologia [31] Física Aplicada i Òptica [203] Física Fonamental [637] Genètica [413] Geodinàmica i Geofísica [122] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [29] Geografia Humana [35] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [80] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [46] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [36] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [33] Història Moderna [11] Història de l'Art [65] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [87] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [10] Història i Institucions Econòmiques [90] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [158] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [286] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [2] Institut de Biomedicina (IBUB) [30] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [12] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [202] Lingüística General [53] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [106] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [95] Medicina [215] Metodologia de les Ciències del Comportament [163] Microbiologia [53] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [64] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [232] Nutrició i Bromatologia [135] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [87] Odontostomatologia [258] Patologia i Terapèutica Experimental [112] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [182] Pintura [72] Podologia [172] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [45] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [297] Probabilitat, Lògica i Estadística [20] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [183] Psicologia Bàsica [101] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [65] Psicologia Social [66] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [81] Química Analítica [30] Química Física [195] Química Inorgànica [25] Química Orgànica [86] Salut Pública [50] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [63] Teoria Econòmica [92] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [129] Teoria i Història de l'Educació [168] Treball Social i Serveis Socials [6] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [138]

Recent Submissions

Bel i Queralt, Germà, 1963-; Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Rosell, Jordi, 1955-
Rodríguez de Rivera Campillo, Ma Eugenia; López López, José, 1958-; Chimenos Küstner, Eduardo
Menardía Pejoan, V.; Berini Aytés, Leonardo; Gay Escoda, Cosme

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters