Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [63] Algebra i Geometria [77] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [41] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [114] Astronomia i Meteorologia [198] Biblioteconomia i Documentació [544] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [35] Biologia Animal [170] Biologia Cel·lular [65] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [70] Biologia Vegetal [231] Bioquímica i Biologia Molecular [219] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [36] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [115] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [143] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [37] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [20] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [30] Ciències Clíniques [193] Ciències Fisiològiques [201] Comptabilitat [32] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [106] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [20] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Dibuix [45] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [78] Didàctica de la Llengua i la Literatura [58] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [43] Didàctica i Organització Educativa [197] Disseny i Imatge [26] Dret Administratiu i Dret Processal [19] Dret Civil [51] Dret Constitucional i Ciència Política [79] Dret Financer i Tributari [126] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [17] Dret Penal i Ciències Penals [10] Dret i Economia Internacionals [41] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [307] Ecologia [272] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [193] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [95] Economia i Organització d'Empreses [63] Electrònica [250] Enginyeria Química [44] Escultura [35] Estadística [68] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [244] Estructura i Constituents de la Matèria [888] Farmacologia i Química Terapèutica [177] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [109] Filologia Anglesa i Alemanya [48] Filologia Catalana [271] Filologia Grega [171] Filologia Hispànica [115] Filologia Llatina [101] Filologia Romànica [94] Filologia Semítica [40] Filosofia Teorètica i Pràctica [94] Fisicoquímica [46] Fisiologia [95] Fisiologia i Immunologia [40] Física Aplicada i Òptica [236] Física Fonamental [661] Genètica [496] Geodinàmica i Geofísica [138] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [29] Geografia Humana [41] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [90] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [53] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [14] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [41] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [45] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [109] Història Moderna [14] Història de l'Art [73] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [94] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [16] Història i Institucions Econòmiques [134] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [207] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [368] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [69] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [9] Institut de Biomedicina (IBUB) [34] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [0] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [13] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [228] Lingüística General [64] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [137] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [100] Medicina [258] Metodologia de les Ciències del Comportament [177] Microbiologia [62] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [88] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [255] Nutrició i Bromatologia [185] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [111] Odontostomatologia [481] Patologia i Terapèutica Experimental [160] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [208] Pintura [86] Podologia [208] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [63] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [305] Probabilitat, Lògica i Estadística [20] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [205] Psicologia Bàsica [136] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [95] Psicologia Social [71] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [102] Química Analítica [62] Química Física [203] Química Inorgànica [30] Química Orgànica [107] Salut Pública [68] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [99] Teoria Econòmica [106] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [172] Teoria i Història de l'Educació [178] Treball Social i Serveis Socials [8] UB BUSINESS [2] UB RISKCENTER [11] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [144]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters