Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [54] Algebra i Geometria [77] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [41] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [114] Astronomia i Meteorologia [198] Biblioteconomia i Documentació [542] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [34] Biologia Animal [169] Biologia Cel·lular [65] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [70] Biologia Vegetal [230] Bioquímica i Biologia Molecular [216] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [35] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [96] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [133] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [37] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [20] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [29] Ciències Clíniques [187] Ciències Fisiològiques [199] Comptabilitat [31] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [102] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [20] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Dibuix [45] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [78] Didàctica de la Llengua i la Literatura [58] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [43] Didàctica i Organització Educativa [196] Disseny i Imatge [26] Dret Administratiu i Dret Processal [18] Dret Civil [50] Dret Constitucional i Ciència Política [79] Dret Financer i Tributari [126] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [16] Dret Penal i Ciències Penals [10] Dret i Economia Internacionals [37] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [304] Ecologia [270] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [193] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [93] Economia i Organització d'Empreses [62] Electrònica [244] Enginyeria Química [44] Escultura [35] Estadística [67] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [204] Estructura i Constituents de la Matèria [879] Farmacologia i Química Terapèutica [173] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [108] Filologia Anglesa i Alemanya [48] Filologia Catalana [271] Filologia Grega [171] Filologia Hispànica [114] Filologia Llatina [101] Filologia Romànica [94] Filologia Semítica [40] Filosofia Teorètica i Pràctica [94] Fisicoquímica [45] Fisiologia [95] Fisiologia i Immunologia [40] Física Aplicada i Òptica [214] Física Fonamental [660] Genètica [493] Geodinàmica i Geofísica [130] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [29] Geografia Humana [41] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [87] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [47] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [14] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [41] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [45] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [109] Història Moderna [14] Història de l'Art [73] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [92] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [16] Història i Institucions Econòmiques [127] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [206] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [362] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [65] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [9] Institut de Biomedicina (IBUB) [34] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [13] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [222] Lingüística General [64] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [137] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [100] Medicina [256] Metodologia de les Ciències del Comportament [173] Microbiologia [61] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [87] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [254] Nutrició i Bromatologia [184] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [108] Odontostomatologia [475] Patologia i Terapèutica Experimental [151] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [199] Pintura [85] Podologia [208] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [62] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [302] Probabilitat, Lògica i Estadística [20] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [200] Psicologia Bàsica [124] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [92] Psicologia Social [71] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [97] Química Analítica [37] Química Física [203] Química Inorgànica [30] Química Orgànica [107] Salut Pública [68] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [98] Teoria Econòmica [105] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [172] Teoria i Història de l'Educació [177] Treball Social i Serveis Socials [6] UB BUSINESS [2] UB RISKCENTER [7] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [144]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters