Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [57] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [22] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [100] Astronomia i Meteorologia [187] Biblioteconomia i Documentació [514] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [159] Biologia Cel·lular [58] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [65] Biologia Vegetal [220] Bioquímica i Biologia Molecular [190] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [3] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [105] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [37] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [17] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [28] Ciències Clíniques [136] Ciències Fisiològiques [154] Comptabilitat [18] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [93] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Dibuix [42] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [75] Didàctica de la Llengua i la Literatura [56] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [43] Didàctica i Organització Educativa [187] Disseny i Imatge [25] Dret Administratiu i Dret Processal [15] Dret Civil [42] Dret Constitucional i Ciència Política [63] Dret Financer i Tributari [106] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [13] Dret Penal i Ciències Penals [10] Dret i Economia Internacionals [34] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [292] Ecologia [255] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [133] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [54] Economia i Organització d'Empreses [45] Electrònica [217] Enginyeria Química [37] Escultura [28] Estadística [51] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [194] Estructura i Constituents de la Matèria [857] Farmacologia i Química Terapèutica [141] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [85] Filologia Anglesa i Alemanya [40] Filologia Catalana [132] Filologia Grega [169] Filologia Hispànica [101] Filologia Llatina [89] Filologia Romànica [80] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [86] Fisicoquímica [39] Fisiologia [72] Fisiologia i Immunologia [33] Física Aplicada i Òptica [205] Física Fonamental [637] Genètica [441] Geodinàmica i Geofísica [123] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [29] Geografia Humana [35] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [81] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [46] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [36] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [33] Història Moderna [11] Història de l'Art [65] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [87] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [10] Història i Institucions Econòmiques [91] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [162] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [290] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [3] Institut de Biomedicina (IBUB) [30] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [12] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [202] Lingüística General [57] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [107] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [95] Medicina [222] Metodologia de les Ciències del Comportament [164] Microbiologia [54] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [67] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [245] Nutrició i Bromatologia [143] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [92] Odontostomatologia [269] Patologia i Terapèutica Experimental [117] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [185] Pintura [72] Podologia [177] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [46] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [297] Probabilitat, Lògica i Estadística [20] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [187] Psicologia Bàsica [106] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [67] Psicologia Social [67] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [84] Química Analítica [31] Química Física [196] Química Inorgànica [26] Química Orgànica [87] Salut Pública [53] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [65] Teoria Econòmica [92] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [129] Teoria i Història de l'Educació [170] Treball Social i Serveis Socials [6] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [140]

Recent Submissions

Salcedo-Sanz, Sancho; Carro Calvo, L.; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Castañer, Anna; Mármol, Maite
Bel i Queralt, Germà, 1963-; Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Rosell, Jordi, 1955-

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters