Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [54] Algebra i Geometria [57] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [30] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [108] Astronomia i Meteorologia [189] Biblioteconomia i Documentació [526] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [164] Biologia Cel·lular [60] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [68] Biologia Vegetal [227] Bioquímica i Biologia Molecular [206] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [35] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [90] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [123] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [37] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [18] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [29] Ciències Clíniques [169] Ciències Fisiològiques [174] Comptabilitat [31] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [96] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [20] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Dibuix [45] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [75] Didàctica de la Llengua i la Literatura [57] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [43] Didàctica i Organització Educativa [192] Disseny i Imatge [26] Dret Administratiu i Dret Processal [16] Dret Civil [46] Dret Constitucional i Ciència Política [72] Dret Financer i Tributari [121] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [13] Dret Penal i Ciències Penals [10] Dret i Economia Internacionals [35] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [304] Ecologia [259] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [162] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [80] Economia i Organització d'Empreses [51] Electrònica [229] Enginyeria Química [39] Escultura [32] Estadística [55] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [197] Estructura i Constituents de la Matèria [863] Farmacologia i Química Terapèutica [169] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [106] Filologia Anglesa i Alemanya [44] Filologia Catalana [136] Filologia Grega [170] Filologia Hispànica [105] Filologia Llatina [94] Filologia Romànica [86] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [90] Fisicoquímica [45] Fisiologia [87] Fisiologia i Immunologia [40] Física Aplicada i Òptica [213] Física Fonamental [647] Genètica [470] Geodinàmica i Geofísica [126] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [29] Geografia Humana [41] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [84] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [46] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [13] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [41] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [108] Història Moderna [11] Història de l'Art [72] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [92] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [12] Història i Institucions Econòmiques [104] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [181] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [337] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [62] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [8] Institut de Biomedicina (IBUB) [34] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [13] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [219] Lingüística General [58] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [111] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [98] Medicina [240] Metodologia de les Ciències del Comportament [167] Microbiologia [60] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [80] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [249] Nutrició i Bromatologia [173] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [102] Odontostomatologia [406] Patologia i Terapèutica Experimental [143] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [189] Pintura [82] Podologia [208] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [57] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [302] Probabilitat, Lògica i Estadística [20] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [197] Psicologia Bàsica [109] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [70] Psicologia Social [68] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [88] Química Analítica [35] Química Física [199] Química Inorgànica [28] Química Orgànica [99] Salut Pública [62] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [87] Teoria Econòmica [95] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [145] Teoria i Història de l'Educació [174] Treball Social i Serveis Socials [6] UB BUSINESS [2] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [144]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters