Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [63] Antropologia Social [118] Arts Visuals i Disseny [45] Arts i Conservació-Restauració [100] Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual [549] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [38] Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia [100] Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals [667] Biologia, Sanitat i Medi Ambient [276] Biomedicina [71] Bioquímica i Biomedicina Molecular [229] Bioquímica i Fisiologia [99] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [37] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [185] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [147] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [39] Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques [23] Ciència dels Materials i Química Física [231] Ciències Clíniques [256] Ciències Fisiològiques [203] Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació [261] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [20] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica [67] Didàctica i Organització Educativa [203] Dinàmica de la Terra i l'Oceà [371] Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari [133] Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret [83] Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic [42] Dret Privat [61] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [318] Econometria, Estadística i Economia Aplicada [232] Economia [126] Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica [59] Electrònica [254] Empresa [89] Enginyeria Química i Química Analítica [81] Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes [50] Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica [185] Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica [132] Filologia Catalana i Lingüística General [403] Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica [317] Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació [118] Filosofia [193] Fonaments Clínics [146] Física Aplicada [244] Física Quàntica i Astrofísica [1,106] Física de la Matèria Condensada [667] Genètica, Microbiologia i Estadística [581] Geografia [74] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [53] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [14] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [42] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial [144] Història de l'Art [76] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [16] Història i Arqueologia [455] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [235] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil [383] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [93] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [10] Institut de Biomedicina (IBUB) [35] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [30] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [3] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [5] Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) [1] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [14] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [229] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [100] Matemàtiques i Informàtica [235] Medicina [320] Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada [190] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [259] Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia [194] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Odontostomatologia [491] Patologia i Terapèutica Experimental [166] Podologia [208] Psicologia Clínica i Psicobiologia [316] Psicologia Social i Psicologia Quantitativa [276] Química Inorgànica i Orgànica [110] Seminari Pere Mata [76] Sociologia [239] Teoria i Història de l'Educació [180] Treball Social [10] UB BUSINESS [2] UB RISKCENTER [11] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [144]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters