Refine results

My RECERCAT

Login E-mail Alerts

Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [55] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [19] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [48] Astronomia i Meteorologia [159] Biblioteconomia i Documentació [502] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [88] Biologia Cel·lular [44] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [55] Biologia Vegetal [269] Bioquímica i Biologia Molecular [170] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [7] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [76] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [35] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [5] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [24] Ciències Clíniques [154] Ciències Fisiològiques [104] Comptabilitat [13] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [79] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Dibuix [102] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [14] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [64] Didàctica de la Llengua i la Literatura [37] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [28] Didàctica de les Ciències Socials [39] Didàctica i Organització Educativa [153] Disseny i Imatge [22] Dret Administratiu i Dret Processal [8] Dret Constitucional i Ciència Política [35] Dret Financer i Tributari [46] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [8] Dret Penal i Ciències Penals [7] Dret civil [30] Dret i Economia Internacionals [27] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [276] Ecologia [217] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [153] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [41] Economia i Organització d'Empreses [104] Electrònica [205] Enginyeria Química [23] Escultura [88] Estadística [38] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [176] Estructura i Constituents de la Matèria [793] Farmacologia i Química Terapèutica [49] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [26] Filologia Anglesa i Alemanya [37] Filologia Catalana [110] Filologia Grega [155] Filologia Hispànica [77] Filologia Llatina [85] Filologia Romànica [69] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [72] Fisicoquímica [13] Fisiologia [42] Fisiologia i Immunologia [25] Física Aplicada i Òptica [184] Física Fonamental [695] Genètica [226] Geodinàmica i Geofísica [112] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [24] Geografia Humana [23] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [74] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [49] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [89] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [93] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [1] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [23] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [3] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [34] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [18] Història Contemporània [41] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [22] Història Moderna [5] Història de l'Art [22] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [78] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [6] Història i Institucions Econòmiques [80] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [123] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [239] Institut de Biomedicina (IBUB) [9] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [7] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [10] Lingüística General [44] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [164] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [85] Medicina [244] Metodologia de les Ciències del Comportament [132] Microbiologia [37] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [37] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [260] Nutrició i Bromatologia [69] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [24] Odontostomatologia [180] Patologia i Terapèutica Experimental [132] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [186] Pintura [49] Podologia [145] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [27] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [264] Probabilitat, Lògica i Estadística [18] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [165] Psicologia Bàsica [40] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [103] Psicologia Social [40] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [40] Química Analítica [26] Química Física [186] Química Inorgànica [22] Química Orgànica [139] Salut Pública [32] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [47] Teoria Econòmica [76] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [104] Teoria i Història de l'Educació [208] Treball Social i Serveis Socials [5] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [131]

Recent Submissions

Sánchez Zarzalejo, Carolina; Makowski, Kamil; Mera Nanín, Paula; Farràs i Soler, Jaume; Nicolás Galindo, Ernesto; Herrero Rodríguez, Laura; Asins Muñoz, Guillermina; Serra i Cucurull, Dolors; García Hegardt, Fausto; Ariza Piquer, Xavier; García Gómez, Jordi
Vega Llauradó, A.; Ayuso Montero, Raúl; Teixidor Olmo, I.; Jané Salas, Enric; Marí Roig, Antonio; López López, José, 1958-

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters