Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [96] Antropologia Social [282] Arts Visuals i Disseny [174] Arts i Conservació-Restauració [244] Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual [682] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [83] Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia [180] Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals [841] Biologia, Sanitat i Medi Ambient [393] Biomedicina [200] Bioquímica i Biomedicina Molecular [437] Bioquímica i Fisiologia [225] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [61] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [52] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [282] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [92] Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques [152] Ciència dels Materials i Química Física [366] Ciències Clíniques [499] Ciències Fisiològiques [354] Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació [382] Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu [37] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [46] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [192] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [25] Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica [223] Didàctica i Organització Educativa [406] Dinàmica de la Terra i l'Oceà [460] Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari [222] Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret [217] Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic [123] Dret Privat [116] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [27] ERE - Espai de Recerca en Economia [365] Econometria, Estadística i Economia Aplicada [469] Economia [381] Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica [194] Electrònica [342] Empresa [259] Enginyeria Química i Química Analítica [239] Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes [212] Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica [322] Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica [304] Filologia Catalana i Lingüística General [712] Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica [537] Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació [244] Filosofia [283] Fonaments Clínics [295] Física Aplicada [334] Física Quàntica i Astrofísica [1,181] Física de la Matèria Condensada [733] Genètica, Microbiologia i Estadística [864] Geografia [229] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [142] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [52] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [158] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [177] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [23] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [26] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [68] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [128] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [82] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [28] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [54] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [29] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [73] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [135] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [74] Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial [364] Història de l'Art [261] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [32] Història i Arqueologia [800] IEB (Institut d’Economia de Barcelona) [2] ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona [479] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [348] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil [519] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [276] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [54] Institut de Biomedicina (IBUB) [123] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [111] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [34] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [92] Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) [25] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [58] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [274] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [255] Matemàtiques i Informàtica [329] Medicina [757] Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada [306] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [420] Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia [361] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [46] Odontostomatologia [698] Patologia i Terapèutica Experimental [263] Podologia [262] Psicologia Clínica i Psicobiologia [493] Psicologia Social i Psicologia Quantitativa [461] Química Inorgànica i Orgànica [258] Seminari Pere Mata [120] Sociologia [421] Teoria i Història de l'Educació [350] Treball Social [64] UB BUSINESS [25] UB RISKCENTER [39] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [164]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters