Refine results

My RECERCAT

Login E-mail Alerts

Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [57] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [21] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [82] Astronomia i Meteorologia [235] Biblioteconomia i Documentació [579] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [152] Biologia Cel·lular [55] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [119] Biologia Vegetal [286] Bioquímica i Biologia Molecular [241] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [2] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [95] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [36] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [11] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [28] Ciències Clíniques [190] Ciències Fisiològiques [195] Comptabilitat [16] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [86] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Dibuix [110] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [73] Didàctica de la Llengua i la Literatura [44] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [32] Didàctica de les Ciències Socials [42] Didàctica i Organització Educativa [173] Disseny i Imatge [23] Dret Administratiu i Dret Processal [13] Dret Constitucional i Ciència Política [51] Dret Financer i Tributari [98] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [11] Dret Penal i Ciències Penals [8] Dret civil [35] Dret i Economia Internacionals [31] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [288] Ecologia [238] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [175] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [48] Economia i Organització d'Empreses [112] Electrònica [213] Enginyeria Química [34] Escultura [94] Estadística [48] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [191] Estructura i Constituents de la Matèria [854] Farmacologia i Química Terapèutica [110] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [70] Filologia Anglesa i Alemanya [40] Filologia Catalana [121] Filologia Grega [158] Filologia Hispànica [97] Filologia Llatina [89] Filologia Romànica [74] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [86] Fisicoquímica [33] Fisiologia [62] Fisiologia i Immunologia [31] Física Aplicada i Òptica [200] Física Fonamental [707] Genètica [288] Geodinàmica i Geofísica [119] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [28] Geografia Humana [26] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [78] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [3] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [36] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [33] Història Moderna [9] Història de l'Art [60] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [82] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [10] Història i Institucions Econòmiques [85] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [145] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [268] Institut de Biomedicina (IBUB) [22] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [12] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [173] Lingüística General [53] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [175] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [94] Medicina [338] Metodologia de les Ciències del Comportament [150] Microbiologia [51] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [61] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [295] Nutrició i Bromatologia [183] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [84] Odontostomatologia [244] Patologia i Terapèutica Experimental [174] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [285] Pintura [66] Podologia [150] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [41] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [290] Probabilitat, Lògica i Estadística [19] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [181] Psicologia Bàsica [72] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [128] Psicologia Social [56] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [62] Química Analítica [30] Química Física [246] Química Inorgànica [24] Química Orgànica [210] Salut Pública [47] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [114] Teoria Econòmica [144] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [126] Teoria i Història de l'Educació [228] Treball Social i Serveis Socials [6] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [138]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters