Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [63] Antropologia Social [119] Arts Visuals i Disseny [47] Arts i Conservació-Restauració [100] Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual [550] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [38] Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia [101] Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals [673] Biologia, Sanitat i Medi Ambient [276] Biomedicina [77] Bioquímica i Biomedicina Molecular [233] Bioquímica i Fisiologia [99] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [37] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [149] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [39] Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques [28] Ciència dels Materials i Química Física [236] Ciències Clíniques [264] Ciències Fisiològiques [204] Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació [263] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [20] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [77] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [2] Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica [76] Didàctica i Organització Educativa [205] Dinàmica de la Terra i l'Oceà [396] Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari [137] Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret [83] Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic [43] Dret Privat [63] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [326] Econometria, Estadística i Economia Aplicada [242] Economia [126] Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica [62] Electrònica [255] Empresa [93] Enginyeria Química i Química Analítica [84] Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes [53] Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica [185] Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica [133] Filologia Catalana i Lingüística General [409] Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica [321] Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació [124] Filosofia [196] Fonaments Clínics [147] Física Aplicada [247] Física Quàntica i Astrofísica [1,111] Física de la Matèria Condensada [675] Genètica, Microbiologia i Estadística [591] Geografia [74] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [53] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [14] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [7] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [42] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial [151] Història de l'Art [78] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [16] Història i Arqueologia [459] ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona [218] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [240] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil [390] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [101] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [10] Institut de Biomedicina (IBUB) [35] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [44] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [5] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [7] Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) [1] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [14] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [229] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [101] Matemàtiques i Informàtica [244] Medicina [335] Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada [192] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [261] Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia [195] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Odontostomatologia [491] Patologia i Terapèutica Experimental [167] Podologia [209] Psicologia Clínica i Psicobiologia [320] Psicologia Social i Psicologia Quantitativa [287] Química Inorgànica i Orgànica [114] Seminari Pere Mata [76] Sociologia [243] Teoria i Història de l'Educació [183] Treball Social [10] UB BUSINESS [3] UB RISKCENTER [11] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [145]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters