Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/340

Bibliotecas y centros de documentación virtuales en la nueva era de la sociedad de la información : la Biblioteca Virtual de la UOC
Pérez Alarcón, Adoració; Serrano-Muñoz, Jordi; Enrech Larrea, Marta; Soler Pujol, Núria
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
L'aparició i l'ús creixent i cada vegada més generalitzat de les tecnologies de la informació ha fet possible l'aparició d'un nou escenari que ha originat i fins i tot precipitat, una sèrie de canvis de gran abast en tots els nivells, especialment a nivell social, econòmic i cultural. Aquest nou escenari ha influït en gran manera en l'entorn pedagògic; l'aparició de nous models educatius, propiciats per aquest important canvi, s'ha anat succeint de forma continuada i ininterrompuda des de fa amb prou feines una dècada. Aquests nous models educatius han fet possible que sectors de la població que no podien accedir a cert tipus d'estudis, per circumstàncies d'índole diversa, es veiessin afavorits per un nou entorn, que no solament els facilitava l'accés a tot tipus d'ensenyaments, sinó que creava espais i eines cada vegada més fàcils d'usar perquè aquesta nova possibilitat no aparegués com una barrera tecnològica que els tanqués de nou l'accés.
La aparición y el uso creciente y cada vez más generalizado de las tecnologías de la información ha hecho posible la aparición de un nuevo escenario que ha originado e incluso precipitado, una serie de cambios de gran alcance a todos los niveles, especialmente a nivel social, económico y cultural. Este nuevo escenario ha influido en gran manera en el entorno pedagógico; la aparición de nuevos modelos educativos, propiciados por este importante cambio, se ha venido sucediendo de forma continuada e ininterrumpida desde hace apenas una década. Estos nuevos modelos educativos han hecho posible que sectores de la población que no podían acceder a cierto tipo de estudios, por circunstancias de índole diversa, se vieran favorecidos por un nuevo entorno, que no sólo les facilitaba el acceso a todo tipo de enseñanzas, sino que iba creando espacios y herramientas cada vez más fáciles de usar para que esta nueva posibilidad no apareciera como una barrera tecnológica que les cerrara de nuevo el acceso.
The emergence and growing and increasingly widespread use of information technologies has made possible the appearance of a new scenario that has caused and even precipitated, a series of wide-ranging changes at all levels, but especially at social, financial and cultural levels. This new stage has had great influence in the pedagogical environment; the emergence of new educational models, brought about by this important change, has been occurring in a continuous and uninterrupted way for barely a decade. These new educational models have made it possible for sectors of the population that were not able to gain access to certain types of studies, due to various circumstances, to benefit from a new environment. This new environment not only facilitated access to all types of learning, but progressively created spaces and increasingly easy-to-use tools so that this new opportunity would not appear as a technological barrier once again barring access.
25-11-2010
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Digital libraries
Academic libraries
Public services (Libraries)
Distance education
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Biblioteques digitals
Biblioteques universitàries
Serveis al públic (Biblioteques)
Ensenyament a distància
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Bibliotecas digitales
Bibliotecas universitarias
Bibliotecas -- Usuarios
Enseñanza a distancia
Copyright © Biblioteca Virtual de la UOC, 2000
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem