Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/324

Análisis de contenido de la lista dedistribución IweTel (1998-2000)
Ontalba y Ruipérez, José Antonio
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
La llista de distribució s'ha mostrat durant l'última dècada com una eina eficaç a l'hora de vertebrar la comunicació professional. De fet, és un primer pas cap a les comunitats virtuals. En aquest article s'estudia l'evolució d'un cas concret, IweTel, i de l'ús que els subscriptors van fer -ne, a partir de l'anàlisi de contingut dels missatges que van ser enviats entre 1998 i 2000. De l'estudi es desprèn que es tracta d'una llista utilitzada fonamentalment per a la comunicació professional i l'intercanvi d'informació, encara que pateix d'una falta notòria d'implicació activa per part dels seus subscriptors. Per altra banda, encara que han estat notables les millores fruit de la moderació, hi ha una absència viciosa de contingut científic o acadèmic en els debats desenvolupats.
La lista de distribución se ha mostrado durante la última década como una herramienta eficaz a la hora de vertebrar la comunicación profesional. De hecho, es un primer paso hacia las comunidades virtuales. En este artículo se estudia la evolución de un caso concreto, IweTel, y del uso que los suscriptores hicieron de él, a partir del análisis de contenido de los mensajes que fueron enviados entre 1998 y 2000. Del estudio se desprende que se trata de una lista utilizada fundamentalmente para la comunicación profesional y el intercambio de información, aunque adolece de una falta notoria de implicación activa por parte de sus suscriptores. Por otro lado, aunque han sido notables las mejoras fruto de la moderación, hay una ausencia viciosa de contenido científico o académico en los debates desarrollados.
The mailing list has been shown during the last decade to be efficient support tool for professional communication. In fact, it is a first step toward virtual communities. This article studies the evolution of a particular case, IweTel, and its use by its subscribers, from the analysis of the content of messages that were sent between 1998 and 2000. The conclusions of the study show that this list is basically used for professional communication and the exchange of information, although it suffers from a marked lack of active involvement by its subscribers. On the other hand, although there have been notable improvements resulting from moderation, there is a persistent absence of scientific or academic contents in the debates that take place.
25-11-2010
Electronic discussion groups
IWETEL
Documentation
Fòrums (Internet)
IWETEL
Documentació
Grupos de discusión electrónicos
IWETEL
Documentación
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/324
article
EPI SCP
         

Mostrar el registro completo del ítem