To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/15941

L'ensenyament universitari del segle XXI : més enllà del paper;
La enseñanza universitaria del siglo XXI: más allá del papel;
University education in the 21st century: beyond the paper
Farrús Cabecerán, Mireia; Noguera, Ingrid; Santanach Delisau, Francesc; Moré, Joaquim; López-Pérez, Cristina; Appel, Christine
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Durant les últimes dècades, en un context en què impera la influència de les TIC, el model de l'ensenyament universitari ha canviat radicalment. Paral·lelament, els rols de l'estudiant i del professor també s'han vist modificats: l'estudiant ha deixat de ser un lector passiu per convertir-se en un lector que participa activament en el procés d'aprenentatge, aportant material complementari i en diferents suports a la informació que li arriba. Neix, així, el concepte de lectura augmentada. La Universitat Oberta de Catalunya és un exemple de la tendència de futur de l'ensenyament universitari, en què l'estudiant pren les regnes de l'aprenentatge i les institucions educatives s'adapten a les noves necessitats de l'usuari afavorint la flexibilitat, la mobilitat i les eines tecnològiques imprescindibles per a aquest nou model d'ensenyament.
Durante las últimas décadas, en un contexto en el que impera la influencia de las TIC, el modelo de la enseñanza universitaria ha cambiado radicalmente. Paralelamente, los roles del estudiante y del profesor también se han modificado: el estudiante ha dejado de ser un lector pasivo para convertirse en un lector que participa activamente en el proceso de aprendizaje, aportando material complementario y en diferentes soportes a la información que le llega. Nace, así, el concepto de lectura aumentada. La Universitat Oberta de Catalunya es un ejemplo de la tendencia de futuro de la enseñanza universitaria, en la que el estudiante toma las riendas del aprendizaje y las instituciones educativas se adaptan a las nuevas necesidades del usuario favoreciendo la flexibilidad, la movilidad y las herramientas tecnológicas imprescindibles para este nuevo modelo de enseñanza
During the last decades, within a context in which the ICT influence is prevailing, the university education model has changed dramatically. In parallel, the student and teacher roles have changed: the student is no longer a passive reader, but a reader that participates actively in the learning process, providing complementary material in different media to the input information. It is in this context that the concept of augmented reading appears. The Open University of Catalonia is an example of future trends in university education, in which the student is the one who is in control of learning and the educational institutions are adapting themselves to the new user needs, favouring flexibility, mobility and the essential technological tools to carry out this new model of education.
2012-08-22
ensenyament universitari
enseñanza universitaria
higher education
aprenentatge
aprendizaje
learning
educació a distància
educación a distancia
e-learning
TIC
TIC
ICT
universidad virtual
universitat virtual
virtual university
lectura aumentada
lectura augmentada
tecnologías lingüísticas
Higher education
Learning
Distance education
Ensenyament universitari
Aprenentatge
Educació a distància
Enseñanza universitaria
Aprendizaje
Educación a distancia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Farrús Cabecerán, Mireia; Noguera, Ingrid; Santanach Delisau, Francesc; Moré, Joaquim; López-Pérez, Cristina; Appel, Christine
Rodríguez Garrido, Albert; Pérez Alarcón, Adoració; Llorens Poch, Eulàlia; López-Pérez, Cristina; Porta Simó, Laura; Pastor Pérez, Lluís; Cobarsí Morales, Josep; Campàs Montaner, Joan; Ammetller Montes, Gisela; Minguillón Alfonso, Julià; Santanach Delisau, Francesc
Parcerisa Aran, Artur; Basco, Sònia; Calafell Soldevila, Marta; Comas Ribas, Montserrat; Noguera, Ingrid
 

Coordination

 

Supporters