Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

AQR (Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional) [29] Antropologia Social [206] Arts Visuals i Disseny [104] Arts i Conservació-Restauració [126] Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual [631] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [30] Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia [125] Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals [832] Biologia, Sanitat i Medi Ambient [303] Biomedicina [180] Bioquímica i Biomedicina Molecular [298] Bioquímica i Fisiologia [134] CEIPAC - Centre per a l'Estudi de la Interdependència Provincial a l'Antiguitat Clàssica [21] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [8] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [231] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [38] Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques [160] Ciència dels Materials i Química Física [295] Ciències Clíniques [424] Ciències Fisiològiques [236] Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació [399] Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu [21] Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori [24] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [83] Càtedra Universitat de Barcelona – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat [4] Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica [168] Didàctica i Organització Educativa [297] Dinàmica de la Terra i l'Oceà [452] Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari [169] Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret [167] Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic [64] Dret Privat [81] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [2] ERE - Espai de Recerca en Economia [231] Econometria, Estadística i Economia Aplicada [405] Economia [341] Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica [139] Electrònica [289] Empresa [194] Enginyeria Química i Química Analítica [171] Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica [202] Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica [172] Filologia Catalana i Lingüística General [294] Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica [512] Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació [184] Filosofia [291] Fonaments Clínics [221] Física Aplicada [286] Física Quàntica i Astrofísica [1,145] Física de la Matèria Condensada [735] Genètica, Microbiologia i Estadística [796] Geografia [156] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [39] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [15] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [32] Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni [16] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [80] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [3] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) [59] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [17] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [4] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [9] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [2] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [5] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [24] Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial [333] Història de l'Art [193] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [28] Història i Arqueologia [865] IEB (Institut d’Economia de Barcelona) [146] ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona [568] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [303] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil [324] Institut d'lnvestigaciò Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) [190] Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) [52] Institut de Biomedicina (IBUB) [39] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [146] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [16] Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) [56] Institut de Recerca TransJus [27] Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) [4] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [26] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [204] Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos [153] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [129] Matemàtiques i Informàtica [275] Medicina [833] Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada [249] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [326] Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia [196] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [0] Odontostomatologia [715] Patologia i Terapèutica Experimental [204] Podologia [234] Psicologia Clínica i Psicobiologia [477] Psicologia Social i Psicologia Quantitativa [461] Química Inorgànica i Orgànica [161] Seminari Pere Mata [68] Sociologia [395] Teoria i Història de l'Educació [280] Treball Social [23] UB BUSINESS [3] UB RISKCENTER [15] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [169]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB

 

Coordination

 

Supporters