To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/2281

Document Management in the Open University of Catalunya (UOC) Classrooms
Cervera-Farré, Albert
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
A través dels seus serveis de gestió documental a les aules de la Universitat Oberta de Catalunya (Universitat Oberta de Catalunya, UOC), la Biblioteca de la UOC actua com un veritable facilitador de l'aprenentatge i l'ensenyament i té un paper central en el model de aprenentatge de la universitat. A més a més, serveix com un model a seguir per altres biblioteques universitàries en termes del que s'espera d'elles en el marc del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la creixent necessitat que funcionin com a centres de recursos d'aprenentatge. Contribuint a l'èxit de la biblioteca, el model d'aprenentatge i ensenyament de la UOC crea un entorn d'aprenentatge virtual i asíncron per als estudiants, i permet a la biblioteca de la UOC ser present en totes les seves aules.
A través de sus servicios de gestión documental en las aulas de la Universitat Oberta de Catalunya (Universitat Oberta de Catalunya, UOC), la Biblioteca de la UOC actúa como un verdadero facilitador del aprendizaje y la enseñanza y desempeña un papel central en el modelo de aprendizaje de la universidad. Además, sirve como un modelo a seguir para otras bibliotecas universitarias en términos de lo que se espera de ellas en el marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la creciente necesidad de que funcionen como centros de recursos de aprendizaje. Contribuyendo al éxito de la biblioteca, el modelo de aprendizaje y enseñanza de la UOC crea un entorno de aprendizaje virtual y asíncrono para los estudiantes, y permite a la biblioteca de la UOC estar presente en todas sus aulas.
Through its document management services in Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia, UOC) classrooms, the UOC Library acts as a true learning and teaching facilitator and plays a central role in the university's learning model. Moreover, it serves as a role model for other university libraries in terms of what is expected of them under the new European Higher Education Area (EHEA) framework and the increasing need for them to operate as learning resource centers. Contributing to the library's success is the Virtual Campus, UOC's learning and teaching model that creates a virtual and asynchronous learning environment for students, and allows the UOC's library to be present in all of its classrooms.
2010-11-25
Biblioteques universitàries
Ensenyament a distància
Ensenyament virtual
Gestió de la informació
Gestió documental
Bibliotecas universitarias
Enseñanza a distancia
Enseñanza virtual
Gestión de la información
Gestión documental
University libraries
Distance education
e-teaching
e-learning
Information management
Document management
Digital libraries
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Distance education
Academic libraries -- Electronic information resources
Biblioteques digitals
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Ensenyament a distància
Biblioteques universitàries -- Recursos electrònics en xarxa
Bibliotecas digitales
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Enseñanza a distancia
Bibliotecas universitarias -- Recursos electrónicos en red
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
article
Corporation for National Research Initiatives (CNRI)
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Camps-Pinós, Aida; Cervera-Farré, Albert
Camps-Pinós, Aida; Cervera-Farré, Albert
Cervera-Farré, Albert; Cervera-Biedma, Elisabet; López-Pérez, Cristina; Santos-Hermosa, Gema; Vaquer-Suñer, Cristina
 

Coordination

 

Supporters