L’Institut Català Internacional per la Pau realitza amb regularitat seminaris i jornades. Com a part de la seva política de difusió de les seves activitats l’ICIP ha creat la col·lecció de Documents que recull la relatoria de les seves respectives jornades o seminaris. Aquesta col·lecció té una vocació eminentment digital i es fa respectant la llengua de treball de l’activitat. En ocasions, i tenint en compte les possibilitats de difusió, s’han realitzat diferents versions lingüístiques.