La Salle Enginyeria

La Salle, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, és una institució amb més de tres segles d'experiència, especialitzada en Enginyeria, Arquitectura i Gestió que té com a missió oferir una formació de qualitat d’alt nivell en un marc global, amb el propòsit de dotar als alumnes del coneixement, habilitats i experiències necessàries per aconseguir ser altament efectius en el desenvolupament de les seves carreres professionals. Amb una clara vocació internacional, La Salle Campus Barcelona està connectada amb 75 centres universitaris lassal·lians d’arreu del món.

La Salle dota els seus alumnes, que provenen de diferents cultures i religions, d’una profunda capacitat investigadora i amb els fonaments necessaris per tractar amb les diferents tecnologies existents a la societat actual. Per aquest motiu, La Salle compta amb grups de recerca multidisciplinars en els àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'arquitectura i la innovació empresarial. També aposta decididament per l'emprenedoria i a través del seu parc d'innovació, La Salle Technova Barcelona, ja ha creat més de 100 empreses de base tecnològica en només deu anys de vida.