Articles

 

Si ets autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Universitat Oberta de Catalunya i vols publicar-lo a RECERCAT, contacta amb repositori@uoc.edu.

Enviaments recents

Sangrà, Albert; González-Sanmamed, Mercedes; Anderson, Terry
Romeu Fontanillas, Teresa; Guitert Catasús, Montse; Sangrà Morer, Albert
Yanez Vilanova, Pau; Lara-Navarra, Pablo; López Ruiz, José
Ferran Ferrer, Núria; Mor Pera, Enric; Minguillón Alfonso, Julià

La UOC és un líder i un agent innovador en l'aprenentatge basat en les TIC, i un indicador de referència quant a la qualitat de la seva investigació i el seu treball acadèmic.

L'activitat de recerca, innovació i transferència s'organitza en més de trenta grups de recerca, vinculats a un estudi o àrea, o a un dels dos centres de recerca de la Universitat.

Aquests dos centres de recerca, l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC), vehiculen l'activitat científica de dues àrees especialment significatives a la Universitat: la societat de la informació i el coneixement i l'aprenentatge virtual (e-learning).

O2