Arqueologia clàssica i produccions artístiques

 

El fet artístic és una realitat que conforma un component molt significatiu dels valors no materials que contribueixen a caracteritzar una cultura. L’ICAC es proposa desenvolupar, també com a línia de recerca pròpia, l’estudi d’aquest aspecte del món antic, que considera el fenomen de la creació artística en si mateixa i els documents arqueològics que se’n deriven: escultures, pintures, mosaics, arts menors, etc. Aquesta Línia de Recerca també s’ocupa d’altres camps d’estudi que hi estan íntimament relacionats, com són, per exemple, la iconografia, les produccions artesanals, l’ús social de les arts plàstiques o els aspectes més ideològics, com la utilització de l’art com un element legitimador del poder polític.

L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.  L'Institut desenvolupa la seva tasca a partir de la col·laboració i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp, amb l'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes d'investigació a desenvolupar i es dotarà de personal investigador. El seu àmbit de coneixement és l'Arqueologia Clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica (l'arc mediterrani i l'entorn on es van desenvolupar les cultures clàssiques) com cronològica (comprenent les civilitzacions grega i romana, i els altres pobles relacionats directament amb aquestes).

 

Coordination

 

Supporters