Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10256/1169

Ús de minicasos a les classes expositives de psicologia
Font-Mayolas, Sílvia; Salamó Avellaneda, Anna
L’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació Superior implica nous rols per a professorsi alumnes i la introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta unaexperiència d’innovació en la docència de la Psicologia consistent en la incorporació deminicasos a les classes expositives de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” desegon curs de la llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment i s’analitza l’opinió delsestudiants respecte a la utilitats dels minicasos per incrementar l’atenció, l’interès i lacomprensió de l’assignatura
El logro del Espacio Europeo de Educación Superior implica nuevos roles para losprofesores y alumnos, y la introducción de nuevas metodologías docentes. En el presenteartículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistenteen la incorporación de minicasos en las clases expositivas de la asignatura troncal y anual“Evaluación Psicológica” de segundo curso de la licenciatura de Psicología. Se expone elprocedimiento y se analiza la opinión de los estudiantes respecto a la utilización de losminicasos para incrementar la atención, el interés y la comprensión de la asignatura
The achievement of the European Higher Education Area goals requires new roles ofthe professors and students, as well as the introduction of new educational methodologies. Theaim of this article is to present an innovative approach to teaching psychology which consists ofthe application of minicaseson the core subject of “Psychological Assessment”. The procedureand the student’s opinion about the utility of minicasesto increase attention, interest andcomprehension are discussed
01-04-2009
Espai Europeu d'Educació Superior
European Higher Education Area
Estudiants universitaris
College students
Psicodiagnòstic
Psychodiagnostics
Tots els drets reservats
Artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Universitat de Girona. Departament de Psicologia
         

Mostrar el registro completo del ítem