Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/297

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya. Informe de recerca (volum II)
Castells Oliván, Manuel; Lupiáñez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Aquest estudi va analitzar la interacció del canvi organitzatiu, els valors culturals i el canvi tecnològic en el sistema sanitari català. L'estudi se subdivideix en cinc parts diferents. La primera és una anàlisi de contingut de webs relacionats amb la salut a Catalunya. La segona és un estudi dels usos d'Internet en qüestions relacionades amb la salut entre la població en general, les associacions de pacients i els professionals de la salut, i es basa en un sondeig per Internet adaptat a cada un d'aquests grups. La tercera part és un estudi de treball de camp dels programes experimentals duts a terme pel Govern català en diverses àrees i hospitals locals per a integrar electrònicament la història clínica dels pacients. La quarta és un estudi de les implicacions organitzatives de la introducció de sistemes d'informació en la gestió d'hospitals i centres d'assistència primària a l'Institut Català de Salut, el principal proveïdor de salut pública a Catalunya, i es basa en un sondeig per Internet i entrevistes en profunditat. La cinquena part és un estudi de cas dels efectes organitzatius i socials de la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en un dels principals hospitals de Catalunya, l'Hospital Clínic de Barcelona. L'estudi es va dur a terme entre el maig del 2005 i el juliol del 2007.
Este estudio analizó la interacción del cambio organizativo, los valores culturales y el cambio tecnológico en el sistema sanitario catalán. El estudio se subdivide en cinco partes distintas. La primera es un análisis de contenido de webs relacionados con la salud en Catalunya. La segunda es un estudio de los usos de Internet en cuestiones relacionadas con la salud entre la población en general, las asociaciones de pacientes y los profesionales de la salud, y se basa en un sondeo por Internet adaptado a cada uno de estos grupos. La tercera parte es un estudio de trabajo de campo de los programas experimentales dirigidos por el Gobierno catalán en varias áreas locales y hospitales para integrar electrónicamente la historia clínica de los pacientes. La cuarta es un estudio de las implicaciones organizativas de la introducción de sistemas de información en la gestión de hospitales y centros de asistencia primaria en el Instituto Catalán de Salud, el mayor proveedor de salud pública en Catalunya, y se basa en un sondeo por Internet y entrevistas en profundidad. La quinta parte es un estudio de caso de los efectos organizativos y sociales de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en uno de los principales hospitales en Catalunya, el Hospital Clínic de Barcelona. El estudio se llevó a cabo entre mayo del 2005 y julio del 2007.
This study analyzed the interaction between organizational change, cultural values and technological change in the Catalan health system. The study is subdivided in five distinct parts. The first one is a content analysis of the webs related to health in Catalonia. The second is a study of the uses of Internet in health related issues among the population at large, the patients' associations, and the health professionals, on the basis of an Internet survey adapted to each one of these groups. The third is a field work study of the experimental programs conducted by the Catalan government in several local areas and hospitals to integrate electronically the patients' clinical history. The fourth is a study of the organizational implications of the introduction of information systems in the management of hospitals and primary care centers in the Catalan Institute of Health, the major public health provider in Catalonia, on the basis of an Internet survey and in-depth interviewing. The fifth is a case study of the organizational and social effects of the introduction of information and communication technologies in one of the leading hospitals of Catalonia, the Clinic Hospital of Barcelona. The study was conducted between May 2005 and July 2007.
26-11-2010
Health -- Technological innovations -- Catalonia
Public health administration -- Catalonia
Health -- Information technology -- Catalonia
Salut -- Innovacions tecnològiques -- Catalunya
Salut pública -- Administració -- Catalunya
Salut -- Tecnologia de la informació -- Catalunya
Salud -- Innovaciones tecnológicas -- Cataluña
Salud pública - Administración -- Cataluña
Salud -- Tecnología de la información -- Cataluña
Els informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (IN3-UOC) i el suport de la Generalitat de Catalunya, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca
External research report
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a

Castells Oliván, Manuel; Lupiáñez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia
Castells Oliván, Manuel; Lupiáñez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia
Castells Oliván, Manuel; Lupiáñez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia
Castells Oliván, Manuel; Lupiáñez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia
Castells Oliván, Manuel; Lupiañez Villanueva, Francisco; Saigi Rubio, Francesc; Sánchez, Josefina; Fornieles Deu, Albert; Graells Colillas, Anna; Grau, Imma; Jiménez, Carolina; Larrea Tárrega, Salomé; Utzet Sadurní, Mireia