To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/83331

Projecte d'obra per a la construcció d'una planta de compostatge a Calafell
Urpí i Garcia, Francesc Josep
La llei 31/1995 de 8 de Novembre implica un canvi transcendental en tot el que representa la seguretat i salut laboral de tal manera que, finalment, aquesta disciplina ha adquirit un important protagonisme en el cicle productiu. Tot i que, anteriorment, la seguretat ja era tinguda en compte en major o menor grau, és innegable que es trobava en una situació feble. Sovint s’aconseguia obviar-la per consideracions econòmiques, de termini de lliurament i d’altres, incloent-hi la paradoxal mala acceptació per part dels treballadors pels quals representava un destorb de la seva activitat habitual. Complementàriament al que s’ha esmentat, ja és prou conegut que el 25 de desembre 1.997 va entrar en vigor el RD 1627/1997 de 24 d'octubre que estableix l'obligatorietat, entre d'altres, de confeccionar un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons la magnitud de l'obra. En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu cas, de l’Estudi Bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en que s’analitzarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. El present annex de seguretat i salut ve a proporcionar les directrius bàsiques per al Projecte d’obra per a la construcció d’una planta de compostatge a Calafell. S’estableix per a el present, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. Servirà per donar les directrius bàsiques per portar a terme les obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 555/1986, de 21 de febrer, pel qual s'implanta la obligatorietat de l'inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificis i obres públiques, i recentment, del RD 1627/97 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres i les instal·lacions. Tot això es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Segons l’article 3 del RD 1627/1997 serà obligat que, quan al projecte o a l'obra intervingui més d'una empresa o contractista o subcontractistes o autònoms, la designació d’un coordinador de seguretat i salut.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Enginyeria sanitària
Sewage disposal plants
Aigües residuals -- Plantes de tractament
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

 

Coordination

 

Supporters