Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1732

¿Son nuestros repositorios lo suficientemente sólidos como para asumir mandatos institucionales?
Castro, Pablo de
Jornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)
Aquesta comunicació se centra en l'estudi de la mida, la flexibilitat i l'estabilitat dels equips que gestionen els dipòsits espanyols en l'actualitat, per tal de determinar si són prou sòlids i estables com per suportar mandats institucionals. Per això s'ha realitzat una enquesta entre els dipòsits per tal de recopilar informació sobre l'estructura dels equips professionals que els gestionen. Atès que el nivell de desenvolupament entre els dipòsits espanyols és molt diferent, l'anàlisi se centrarà inicialment en aquells que es troben més consolidats, encara que la intenció de l'estudi és assolir un nivell de cobertura el més ampli possible que eventualment pugui excedir els límits nacionals.
Esta comunicación se centra en el estudio del tamaño, la flexibilidad y la estabilidad de los equipos que gestionan los repositorios españoles en la actualidad, con el fin de determinar si son lo suficientemente sólidos y estables como para soportar mandatos institucionales. Para ello se ha realizado una encuesta entre los repositorios con objeto de recopilar información sobre la estructura de los equipos profesionales que los gestionan. Dado que el nivel de desarrollo entre los repositorios españoles es muy dispar, el análisis se centrará inicialmente en aquéllos que se encuentran más consolidados, aunque la intención del estudio es alcanzar un nivel de cobertura lo más amplio posible que eventualmente pueda exceder los límites nacionales.
This paper focuses on the study of size, flexibility and stability of the working teams managing the Spanish repositories today, in order to determine whether they are sufficiently strong and stable to withstand institutional mandates. For this we have conducted a survey between the repositories to gather information on the structure of the professional teams that manage them. Since the level of development among Spanish repositories is really uneven, the analysis will initially focus on those who are more established, although the intention of the study is to achieve a level of coverage as broad as possible subject that may exceed national boundaries.
25-11-2010
Equips de treball
Repositoris
Equipos de trabajo
Repositorios
Work team
Repositories
Open access
Information society -- Political aspects
Accés obert
Informació -- Aspectes polítics
Acceso libre
Información -- Aspectos políticos
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1732
Conference lecture
         

Mostrar el registro completo del ítem