Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/4583

Instal·lació elèctrica d'un bloc de vivendes amb serveis generals i locals comercials
Palomes Escolà, Gerard
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria; Ortiz Domènech, Jordi
La finalitat d’aquest projecte es basa en especificar les parts que composen l’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió d’un local comercial destinat a un Bar-Restaurant, així com exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs justificatius de les solucions adoptades, per a que els Organismes Oficials formin judici tècnic sobre aquesta instal·lació, autoritzin la seva legalització i posada en servei. Aquest està realitzat de forma que es pugui presentar als organismes competents, per obtenir els permisos necessaris per realitzar les instal·lacions projectades. Primer de tot, s’han realitzat els càlculs necessaris per determinar les previsions de càrrega. La previsió de càrrega s’ha realitzat tenint en compte normativa ITC-BT-10 en els seus punts corresponents. Un cop trobades les previsions de càrrega s’han dibuixat uns plànols on en ells es dibuixaran tots els elements que composin l’instal·lació. Es el cas d’interruptors, tomes de corrent, punts d’iluminació, aparells de ventilació, etc,.. tot complint amb les normatives vigents del REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió). Tenint ja tots els elements que composen l’instal·lació i complint amb les normatives especificades, es realitzen els càlculs justificatius de les potències, per així poder procedir al dimensionament dels elements i les seccions de tots els circuits i de cada tipus de línea. També s’han inclòs uns pressupostos on es calcularà el preu de tots els elements utilitzats en l’instal·lació. El projecte també inclou un annex de càlculs on s’expliquen ens criteris requerits pel càlcul de les seccions de les diferents parts de l’instal·lació. En el plec de condicions s’especifiquen aspectes com son la qualitat dels materials utilitzats, les normes d’execució de les instal·lacions, les proves reglamentàries i les condicions d’ús, manteniment i seguretat necessàries. L’estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les previsions, respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, que haurà de tenir en compte, durant l’execució d l’obra, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals.
Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia elèctrica::Instal·lacions elèctriques
Electric wiring, Interior
Seguretat
Potencia
Secció
Tensió
Corrent
Protecció
Circuits
Il·luminació
Força
Climatització
Instal.lacions elèctriques
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem