Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/951

Sistema de reservas hoteleras RESHOTEL
Lozano Sánchez, Ángel Luis
Universitat Oberta de Catalunya
XXXTOUR és una empresa que té com a principal negoci fer d'intermediari per a les agències de viatge i els particulars que vulguin reservar places hoteleres, d'una banda, i per als establiments hotelers, de l'altra. Així, doncs, contracta aquestes places a uns proveïdors i les ven a aquests clients. En l'actualitat, els proveïdors comuniquen a XXXTOUR totes les dades referents a les places mitjançant documents impresos i per telèfon, i els treballadors de l'empresa les han d'introduir al sistema d'informació de l'empresa. Per mitjà del nou sistema, els proveïdors, a més de poder emprar la funcionalitat actual, podran accedir al portal d'XXXTOUR i introduir les seves pròpies dades. I quan rebin una petició de places les podran confirmar accedint al portal, de manera que el client tindrà les places sol·licitades molt més aviat, cosa que millora el servei.
XXXTOUR es una empresa cuyo principal negocio es hacer de intermediario para las agencias de viaje y los particulares que desean reservar plazas hoteleras, por un lado, y para los establecimientos hoteleros, por otro. Así pues, contrata dichas plazas a unos proveedores y se las vende a dichos clientes. En la actualidad, los proveedores comunican a XXXTOUR todos los datos referentes a las plazas mediante documentos impresos y por teléfono, y los empleados de la empresa tienen que introducirlos en el sistema de información de la empresa. Gracias al nuevo sistema, los proveedores, además de poder utilizar la funcionalidad actual, podrán acceder al portal de XXXTOUR e introducir sus propios datos. Y cuando reciban una petición de plazas podrán confirmarlas accediendo al portal, con lo que el cliente tendrá las plazas solicitadas con mucha más rapidez, lo que supondrá una mejora del servicio.
XXXTOUR is a company whose main business lies in acting as an intermediary between travel agencies and private individuals wishing to reserve hotel rooms and the hotels themselves. On the one hand, it contracts these rooms from providers and, on the other, sells them to these customers. At present, the providers inform XXXTOUR of all the details regarding rooms by means of printed documents and by telephone, and the company¿s employees have to enter them in their information system. Using the new system, besides being able to use the present operation, providers can access the XXXTOUR portal and enter their own details. When they receive a request for rooms they can confirm by accessing the portal so that the customer will have the requested rooms much more quickly, thus improving service.
10-06-2010
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/951
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem