To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/510

Interacció humana amb els ordinadors : Disseny centrat en l'usuari i usabilitat en entorns tàctils
Serrano Delgado, Alberto
Universitat Oberta de Catalunya
Quan parlem de disseny centrat en l'usuari ens referim al fet de dissenyar pensant en el que vol l'usuari. És per això que se'l consulta, per a saber què vol, què necessita, què i com li agrada més, què no li agrada, què li costa més d'entendre. Es fa, en definitiva, una avaluació del producte la finalitat del qual és ser útil i pràctic per al major nombre possible de persones. En aquest treball parlem de dissenyar pensant en l'usuari en entorns tàctils. Els entorns tàctils només són una de les moltes possibilitats que ens ofereix la interacció humana amb els ordinadors.
Cuando hablamos de diseño centrado en el usuario nos referimos al hecho de diseñar pensando en lo que quiere el usuario. Es por eso que se le consulta, para saber qué quiere, qué necesita, qué y cómo le gusta más, qué no le gusta, qué le cuesta entender más. Se hace, en definitiva, una evaluación del producto cuya finalidad es ser útil y práctico para el mayor número posible de personas. En este trabajo hablamos de diseñar pensando en el usuario en entornos táctiles. Los entornos táctiles son sólo una de las muchas posibilidades que nos ofrece la interacción humana con los ordenadores.
When we speak of user-based design, we are speaking of designing by thinking of what the user wants. It is for this that they are consulted, in order to find out what they want, what they need, what and how they like the most, what they do not like, what they find harder to understand. In short, an evaluation is made of the product, the aim of which is to be useful and practical for the greatest number of people. In this project, we discuss designing by thinking of the user in touch environments. Touch environments are just one of the many possibilities offered to us by human interaction with computers.
2010-06-10
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/510
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters