To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1195

Auschwitz : tres autors per a la memòria.
Pijuan Sirvent, Rosa Maria
Universitat Oberta de Catalunya
Introducció esquemàtica a la literatura de l'holocaust i comparació de l'obra de tres autors: Primo Levi, Imre Kertész i Maria Àngels Anglada. S'analitza una obra de cadascun d'ells. Les tres obres parlen de la vida quotidiana dels camps d'extermini nazis, es compara què tenen en comú i les diferències entre les tres, des del punt de vista humà i també dels recursos literaris; es fa referència al fet de crear i de conservar la humanitat en circumstàncies extremes.
Introducción esquemática a la literatura del holocausto y comparación de la obra de tres autores: Primo Levi, Imre Kertész y Maria Àngels Anglada. Se analiza una obra de cada uno de ellos. Las tres obras hablan de la vida cotidiana de los campos de exterminio nazis. Se compara qué tienen en común y las diferencias entre las tres, desde el punto de vista humano y también de los recursos literarios; se hace referencia al hecho de crear y de conservar la humanidad en circunstancias extremas.
Schematic introduction to literature of the Holocaust and comparison of the works of three authors: Primo Levi, Imre Kertész and Maria Àngels Anglada. One work by each author is analyzed. The three works speak of daily life in the Nazi extermination camps. A comparison is made of what they have in common and the differences between the three, from the human point of view and also from that of literary resources; reference is made to the fact of creating and preserving humanity in extreme circumstances.
2010-06-10
European Literature
Jews
Literatura europea
Jueus
Literatura europea
Judíos
© Rosa Maria Pijuan Sirvent. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters