Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1157

Juli Cèsar, tirà i visionari? : l'esfondrament de la República romana
Aspa Espinasa, Ramon
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest treball emmarca la vida de Juli Cèsar en el procés d'esfondrament de la República romana i la guerra civil. La seva vida n'és el fil conductor. També hi ha anàlisis descontextualitzades d'aquesta vida (la lluita entre optimates i populares, els mandats extraordinaris, la figura dels tribuns de la plebs i l'imperialisme romà), necessaris per a entendre aquest pas de República a Principat.
Este trabajo enmarca la vida de Julio Cesar en el proceso de hundimiento de la República romana y la guerra civil. Su vida es el hilo conductor. También hay análisis descontextualizados de esta vida (la lucha entre optimates y populares, los mandatos extraordinarios, la figura de los tribunos de la plebe y el imperialismo romano), necesarios para entender este paso de República a Principado.
This work looks at the life of Julius Caesar within the context of the collapse of the Roman Republic and the Civil War. His life provides the thread of the narrative. There are also decontextualized analyses of his life (the struggle between optimates and populares, the extraordinary mandates, the figure of the Tribunes of the People, and Roman imperialism), which are necessary for an understanding of the development of Rome from Republic to Principality.
10-06-2010
Ancient History
Rome
Història antiga
Roma
Historia antigua
Roma
© Ramon Aspa Espinasa. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra perqualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, eltractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançantlloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei dePropietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem