El Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO-CAOS) de la Universitat Autònoma de Barcelona es dedica a activitats acadèmiques (màsters, doctorats, enginyeries i llicenciatures) i recerca

Les principals activitats de recerca són: aplicacions paral·leles, algoritmes i tècniques; processament paral·lel; sistema multiprocessador.