Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/7215

Projecte d’infraestructura comuna de telecomunicacions per vuit vivendes unifamiliars
Arcas Castells, Sonia
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Giralt Mas, Ma. Rosa
Aquest projecte està estructurat en dos grans blocs un d’ells tracta sobre el projecte d’infraestructura Comuna de Telecomunicacions i una altre de domòtica. En la primera part hi ha una petita introducció als projectes de d’ICT, on definim que és un projecte ICT i els apartats que el componen. En el següent punt trobem els apartats que composen aquest tipus de projectes. El primer punt és la memòria la qual conté el següents apartats: les dades generals on indiquem les dades del promotor de les vivendes, la descripció de l’edifici, definim l’aplicació de la llei de propietat horitzontal ja que totes les vivendes que compleixen aquesta llei han de tenir un projecte ICT i l’objecte del projecte tècnic on definim per quin motiu és realitza aquest projecte. Tenim un següent apartat anomenat els elements que constitueixen la ICT, el qual redacta els càlculs necessaris per la correcta distribució de radiodifusió sonora i terrenal on es defineixen tots el materials necessaris i característiques d’aquest per obtenir un senyal de radiodifusió sonora i terrenal que compleixi amb el reglament que regula aquest projectes i les instal•lacions que s’han de realitzar per aconseguir-ho. El projecte també el compon un nou apartat anomenat plànols en el qual s’han d’incloure el diferents plànols de la instal•lació d’ICT, el plànol d’emplaçament de les vivendes, el plànol de canalitzacions el qual ens indica per on han de transcórrer les diferents instal•lacions de les canalitzacions, el plànol de RTV el qual ens indica per on ha d’anar la instal•lació de televisió i satèl•lit comuna, el plànol de la instal•lació de telefonia comuna i els plànols per cada planta de vivenda o vivendes per on ha de transcórrer la instal•lació de televisió, satèl•lit i telefonia per cadascuna de les vivendes. Un altre apartat anomenat plec de condicions on es descriuen els elements que completen la instal•lació i les característiques que han de complir. I per últim un apartat de pressupost on es relacionen tots els materials a utilitzar a la instal•lació i el seu cost . Tenim un annex que és el projecte de domòtica el qual consta de diferents apartats, el primer és una petita introducció al món de la domòtica el qual explica el que s’entén per domòtica que és un conjunt de sistemes capaços d’automatitzar una vivenda, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació, que poden estar integrats mitjançant xarxes de interiors i exteriors de comunicació, cablejades o sense fils, i el seu control es pot fer tant des de dintre com des de afora, la Reglamentació que regula aquest projectes no és especifica per aquest tipus de projectes sinó que s’utilitzarà la reglamentació vigent per la realització d’una vivenda . Tenim un segon apartat que defineix l’arquitectura d’aquest sistema domòtic el qual explica els tipus de sensors, actuadors e instal•lació que s’ha de realitzar per obtenir els diferents beneficis explicats. També tenim un apartat de plànol en el qual s’indica per on ha de transcorrer la instal•lació i on s’han d’ubicar els diferents materials. I per últim tenim un apartat de pressupost on es detalla el material a utilitzar amb el seu corresponent preu.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Processament del senyal
Intelligent building
Industrialized building
Domòtica
Telecomunicació -- Instal·lacions
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem