El Departament d’Art i Musicologia desenvolupa una intensa activitat de recerca, que s’organitza fonamentalment a través de projectes de recerca competitius i de grups de recerca reconeguts.

La recerca que du a terme el professorat del Departament es materialitza en articles en revistes especialitzades, en llibres i en capítols de llibre. El Departament, a més, edita la revista Locus Amoenus i col•labora en la publicació de la revista Recerca Musicològica (que edita l’Institut de Musicologia "Josep Ricard i Matas", de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi).