Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/266346

La evolución del sentido moral en el Trabajo Social
L'evolució del sentit moral en el Treball Social;
The evolution of the moral sense in Social Work
Andrades Jordán, Helena
El present treball és un aprofundiment teòric en relació al sentit moral en el treball social. L'objectiu general és analitzar l'evolució de com s'ha construït el sentit moral en el Treball social i de quina manera es veu avui dia en l'exercici de l'activitat professional, és a dir, quines evidències hi ha sobre la dimensió pragmàtica o aplicada de l'ètica . L'estudi se centra en les investigacions prèvies realitzades fins a la data en relació als principals dilemes ètics en el treball social així com els principals models de resolució davant els conflictes de valor, ressaltant així els models de resolució de conflictes, tant genèrics com jerarquitzants. La metodologia d'aquesta investigació ha partit d'una perspectiva qualitativa basada en la descripció.
El presente trabajo es una profundización teórica en relación al sentido moral en el trabajo social. El objetivo general es analizar la evolución de cómo se ha construido el sentido moral en el Trabajo social y de qué manera se ve hoy día en el ejercicio de la actividad profesional, es decir, qué evidencias hay sobre la dimensión pragmática o aplicada de la ética. El estudio se centra en las investigaciones previas realizadas hasta la fecha en relación a los principales dilemas éticos en el trabajo social así como los principales modelos de resolución ante los conflictos de valor, resaltando así los modelos de resolución de conflictos, tanto genéricos como jerarquizantes. La metodología de esta investigación ha partido de una perspectiva cualitativa basada en la descripción.
This article is a theoretical study in relation to the moral sense in social work. The overall objective is to analyze the evolution of how it has built the moral sense in social work and how it looks today in the exercise of professional activity, that is, what evidence there is about the pragmatic dimension or applied ethics. The study focuses on previous research conducted to date in relation to the main ethical dilemmas in social work as well as the main models of resolution to conflicts of value, thus highlighting the models of conflict resolution, both generic and hierarchizing. The methodology of this research has come from a qualitative perspective based on the description.
18-07-2016
17 - Ètica. Filosofia pràctica
Treball social
Ètica
Dilemes morals
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
58 p.
Patente
Facultat d'Educació Social i Treball social Pere Tarrés
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Helena Andrades ... NITIU 18-6-2016 HELENA.pdf 1.079 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem