Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/262133

Les relacions afectives i els adolescents
Las relaciones afectivas y los adolescentes;
Affective relationships and adolescents
Pastor Escanilla, Ivet
Les relacions afectives i els adolescents és un projecte adreçat a tots els adolescents i joves de Catalunya, fent èmfasi en aquells amb un nivell cultural més baix i amb dificultat per a obtenir recursos i informació de qualitat. Té com a objectiu principal treballar l’afectivitat des d’una mirada critica, incidint en la sexualitat segura, la prevenció de la violència de gènere en les relacions afectives i en fomentar una parentalitat positiva entre els pares i mares adolescents. Per a poder assolir els objectius establerts anteriorment, s’han dissenyat tres Unitats de Programació. La primera va orientada a tractar la sexualitat segura en l'adolescència; la segona tracta les relacions afectives saludables i la prevenció de l'aparició de la violència en les relacions adolescents, i per a finalitzar, la tercera treballa l'adquisició de competències parentals en els pares i mares adolescents. Es treballa cada Unitat de Programació amb diferents activitats distribuïdes en Unitats Didàctiques i es presenta i s’avalua l’aplicació d’una prova pilot.
Las relaciones afectivas y los adolescentes es un proyecto dirigido a todos los adolescentes y jóvenes de Catalunya, incidiendo en los que tienen un nivel cultural más bajo y que presentan dificultades para obtener recursos e información de calidad. Tiene como objetivo principal trabajar la afectividad desde una mirada crítica, centrándose en la sexualidad segura, la prevención de la violencia de género en las relaciones afectivas y en fomentar una parentalidad positiva entre los padres y madres adolescentes. Para poder alcanzar los objetivos establecidos anteriormente, se han diseñado tres Unidades de Programación. La primera va dirigida a tratar la sexualidad segura en la adolescencia, la segunda trata las relaciones afectivas saludables i la prevención de la aparición de la violencia en las relaciones adolescentes, y para finalizar, la tercera trabaja la adquisición de competencias parentales en los padres y madres adolescentes. Se trabaja cada Unidad de Programación con diferentes actividades distribuidas en Unidades Didácticas y se presenta y se avalúa la aplicación de una prueba piloto.
Affective relationships and adolescents is a project aimed at all teenagers and young people of Catalonia, with the main focus being on those with a lower educational level and who have difficulty obtaining resources and quality information. Its main aim is to work affectivity from a critical perspective, focusing on safe sex, prevention of gender violence in relationships and also encourage positive parenting between parents and teenage mothers. In order to achieve these aims set above, three Programming Units has been elaborated. The first is aimed at treating sexuality in adolescence; the second is about healthy emotional relationships with the finality of preventing violence in those relationships, and finally, the third unit deals with the acquisition of parenting skills, both in parents and teenage mothers. Each Programming Unit has different elaborated activities and is distributed in Didactic Units which presents an implementation of a pilot test.
26-05-2016
373 - Ensenyament primari i secundari
Adolescència -- Sexualitat
Competències parentals
Violència de gènere
Afectivitat i adolescents
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
150 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Ivet Pastor Esc ... anillaIvetTFG1516.pdf .pdf 1.870 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem