Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/42702

Implantació d'un sistema de business intelligence al Banc de Sang de les Illes Balears
Ruiz Alderton, Daniel
Universitat Oberta de Catalunya
Implantació d'un sistema de Business Intelligence (BI) a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) per compensar les deficiències i limitacions dels sistemes d'administració de la cadena de producció (SCM), sobretot en matèria de reporting i d'ajuda a la presa de decisions. L'abast del projecte comprèn la planificació, anàlisi, disseny i desenvolupament d'un data warehouse i un dashboard envoltant els processos de subministrament de sang, la previsió d'entrada d'unitats en base a la planificació de convocatòries i les sol·licituds d'unitats per part dels hospitals, sempre assegurant el proveïment hospitalari i fent previsions de futur per evitar el desproveïment i actuar en conseqüència.
Implantación de un sistema de Business Intelligence (BI) a la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (FBSTIB) para compensar las deficiencias y limitaciones de los sistemas de administración de la cadena de producción (SCM), sobre todo en materia de reporting y de ayuda a la toma de decisiones. El alcance del proyecto comprende la planificación, análisis, diseño y desarrollo de un data warehouse y un dashboard rodeando los procesos de suministro de sangre, la previsión de entrada de unidades en base a la planificación de convocatorias y las solicitudes de unidades por parte de los hospitales, siempre asegurando el abastecimiento hospitalario y haciendo previsiones de futuro para evitar el desabastecimiento y actuar en consecuencia.
Bachelor thesis for the Computer Science program.
business intelligence
business intelligence
dashboard
magatzem de dades
business intelligence
dashboard
dashboard
almacén de datos
data warehouse
Data warehousing -- TFG
Gestor de dades -- TFG
Gestor de datos -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem