Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/251259

Estudi comparatiu de la qualitat de vida dels discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament en els centres penitenciaris de Catalunya
Bernad Tarragó, Elisabet; Ibern Regàs, Imma; Martínez García, Marian; Sanjuan Torres, Anna; Valdivieso Muñoz, Saray
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
El present estudi té com a objectiu principal conèixer la qualitat de vida que presenten les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) que es troben complint condemna en els centres penitenciaris de Catalunya. També pretén explorar i descriure les característiques sociodemogràfiques i criminològiques dels interns amb DID que es troben ubicats als diferents centres penitenciaris, i a diferents unitats o mòduls residencials, així com comparar la qualitat de vida dels interns que estan en el Departament d’Atenció Especialitzada per la DID (DAE-DID) del Centre Penitenciari de Quatre Camins, en funcionament des de juny del 2013, amb la d’altres interns amb DID que es troben complint condemna a d’altres centres penitenciaris de Catalunya, i amb els quals s’intervé de forma menys intensiva. També s’analitzaran les diferències en la qualitat de vida dels DID que estan a presó i els DID amb trastorns de conducta que estan ingressats en centres residencials del medi comunitari. La mostra es va composar de 185 subjectes. Els professionals que tenen contacte amb ells van respondre l’Escala GENCAT (Verdugo, Arias, Gómez, Schalock, 2009). Les diferències trobades en aquest estudi indiquen que els interns amb DID que resideixen al DAE i aquells interns dels quals es té sospita de presència de discapacitat i que no es troben atesos pel programa Accepta presenten un nivells de qualitat de vida similars i significativament superiors als d’aquells interns amb DID atesos pel programa Accepta, apuntant en la línia que els interns ja diagnosticats amb DID estan millor si s’ubiquen en mòduls específics, al marge del funcionament ordinari del centre. Malgrat això, el nivell de qualitat de vida que presenten aquests dos grups no és superior a aquell que presenten els interns sense discapacitat. Tanmateix, el nivell de qualitat de vida dels discapacitats a presons és superior al d’aquelles persones discapacitades que es troben ingressades a centres de la xarxa comunitària. En l’estudi s’apunten alguns possibles factors que poden estar influenciant aquest resultat.
The aim of this research is to know the quality of life of inmates who have intellectual and developmental disability (IDD) that are in the prisons of Catalonia. We also expect to explore and describe the socio-demographic and criminological characteristics of inmates with IDD that are located in different prison units or residential sections. We also seek to compare the quality of life of inmates who are in the Specialized Attention Department for IDD (SAD-IDD), in Quatre Camins prison, a department which is working since June 2013, with other inmates with IDD who are serving a sentence in other prisons of Catalonia and who are receiving a less intensive intervention. We also analyse the differences between the quality of life of persons with IDD who are in prison, compared with those with IDD who have behaviour disorders but which are in residential centres belonging to the community net. The sample was composed of 185 subjects. Professionals who are in contact with them have been asked to answer the GENCAT Scale (Verdugo, Arias, Gómez, Schalock, 2009). The differences found in the present study show that the IDD inmates who are in SAD and those who are suspects of IDD, but who are still not being monitored by Accepta programme, present a similar quality of life, and significantly higher, compared with inmates with IDD who are followed-up by Accepta programme. This reveals that inmates who are diagnosed with IDD are better if they are in specific sections apart from the ordinary life of the penitentiary centre. However, the quality of life shown by these two groups is not better compared to inmates who have not IDD. In spite of that, the quality of life of IDD in prison is higher compared to those with IDD who are taken to centres of community net. In the research we indicate some factors which could have an influence on this result.
El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la calidad de vida que presentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID) que están cumpliendo condena en los centros penitenciarios de Cataluña. También se han explorado y descrito las características socio demográficas y criminológicas de los internos con DID que se hallan ubicados en los diferentes centros penitenciarios y en diferentes unidades o módulos residenciales, así como comparado la calidad de vida de los internos que están en el Departamento de Atención Especializada para la DID (DAE-DID) del Centro Penitenciario de Quatre Camins, en funcionamiento desde junio de 2013, con la de otros internos con DID que están cumpliendo condena en otros centros penitenciarios de Cataluña, y con los que se interviene de forma menos intensiva. También se han analizado las diferencias en la calidad de vida de los DID que están en prisión y los DID con trastornos de conducta que se hallan ingresados en centros residenciales del medio comunitario. La muestra se compuso de 185 sujetos. Los profesionales que tienen contacto con ellos respondieron la Escala GENCAT (Verdugo, Arias, Gómez, Schalock, 2009). Las diferencias halladas en este estudio indican que los internos con DID que residen en el DAE y aquellos internos de los que se sospecha presencia de discapacidad y que no son atendidos por el programa Accepta presentan unos niveles de calidad de vida similares y significativamente superiores a los internos con DID atendidos por el programa Accepta, apuntando en la línea de que los internos ya diagnosticados con DID están mejor si se ubican en módulos específicos, al margen del funcionamiento ordinario del centro. Sin embargo, el nivel de calidad de vida que presentan estos dos grupos no es superior a aquellos que presentan los internos sin discapacidad. A pesar de ello, el nivel de calidad de vida de los discapacitados en prisiones es superior al de aquellas personas discapacitadas que se hallan ingresadas en centros de la red comunitaria. En el estudio se apuntan algunos posibles factores que pueden estar influenciando este resultado.
2015
343 - Dret penal. Delictes
Presons -- Catalunya
Salut mental
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
66 p.
Documento de trabajo
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
discapacitats_intelectuals_cp.pdf 3.019 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados