To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/24598

Projecte d’urbanització del sector “Masies del Puig” al terme municipal de Roda de Ter
Gutiérrez Martínez, Raquel
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori; Rodríguez Aranda, Daniel
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per urbanitzar el sector de les “Masies del Puig” pertanyent al terme municipal de Roda de Ter, modificant el planejament actual previst per aquest sector, del qual s’ha projectat un Pla Parcial que definia el sector com a industrial. Per tant, en aquest projecte s’ha volgut fer un canvi d’usos de l’àmbit, respectant en tot moment les Normes Subsidiàries del Planejament de Roda de Ter pel que fa a les prescripcions relatives als sectors residencials del municipi . Per tant l’objectiu de d’urbanització d’aquest sector es defineixen en aquests quatre eixos: - Demolició i desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions - Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, arbrat dels arbres, etc, que afectin a l’execució de la zona de vialitat - Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua, electricitat, enllumenat públic, reg, gas natural i xarxa de telecomunicacions - Enjardinament i urbanització de les zones verdes públiques.El present projecte d’urbanització és cenyeix a la normativa i prescripcions descrites a les Normes Subsidiàries de Planejament de Roda de Ter la revisió de les quals es va aprovar el 17 de març de 1999, pel que fa a d’urbanització dels sectors residencials. No obstant, cal puntualitzar que aquest sector no està previst executar-se com a sector residencial, si no com a industrial. El Pla Parcial que el defineix com a sector industrial es va aprovar el juny del 2005. Aquest canvi d’ús ve justificat per la situació estratègica, ja que urbanitzar aquesta zona com a residencial possibilita la definitiva connexió de dos nuclis urbans separats per aquest sector que encara restava sense urbanitzar.També s’ha de remarcar que es va fer una Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la U.A núm 8 del sector “Puig Vell ” industrial (aprovada a l’abril del 2007) que correspon a una zona que limita amb la l’àmbit de l’actual projecte a la zona nord-est. Aquesta modificació ve justificada per un canvi de l’ús industrial al residencial de la U.A núm. 8 i queda palès la necessitat d’homogeneïtzar el sector com a residencial: “D’acord amb el planejament vigent es preveu la propera urbanització del Pla Parcial núm 6. “Plans de Can Riera”. Amb l’execució d’aquesta obra es consolidarà un polígon industrial, que en un futur enllaçarà amb un Pla Parcial Industrial d’àmbit supramunicipal. Es pot considerar per tant que quedaran satisfetes les necessitats de sòl industrial per el municipi. Així es proposa canviar l’ús de la Unitat d’Actuació núm.8 i passar-lo d’ús Industrial a Residencial, aconseguint una homogeneïtzació del usos a què van destinats els terrenys del sector del Puig vell” Donat que aquesta justificació es va trobar apropiada, degut la situació de l’àmbit, aquest projecte respon a la necessitat aquest canvi d’ús i possibilita l’homogeneïtzació del municipi.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
City planning
Urbanisme -- Catalunya -- Roda de Ter
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

 

Coordination

 

Supporters