Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/244433

Uso del cigarrillo elctrónico en la población adulta de la ciudad de Barcelona: estudio mixto de diseño trasversal y de corte etnográfico
Garcia Castrillo, Goretti
Introducció: Els cigarrets electrònics estan dissenyats per alliberar una solució líquida que conté substàncies químiques i nicotina o altres aromes mitjançant vaporització, i imiten l'estètica de la cigarreta convencional. Van ser dissenyats com a substituts del tabac per poder fumar sense córrer el risc de patir els efectes nocius d'aquest consum. El coneixement sobre aquests productes és molt escàs, i la seva comercialització i ús està creant gran controvèrsia en salut pública a causa dels interrogants sobre els possibles riscos per a la salut dels seus usuaris i no usuaris, la seva eficàcia per a la deshabituació tabàquica, i les possibles interferències del seu ús amb les activitats de control del tabac existents i l'aplicació del CMCT de l'OMS. Segons estudis, l'ús d'aquests dispositius s'ha expandit ràpidament, encara que de moment, no s'ha aconseguit definir un patró d'usuaris de cigarrets/cigarros electrònics ni del seu ús. Objectius: definir el patró sociodemogràfic dels usuaris de cigarrets electrònics i del seu ús en el grup poblacional estudiat, i analitzar la relació entre la dependència a la nicotina i el consum tabàquic amb l'ús d'aquests dispositius. Metodologia: consta de dues fases diferenciades però alhora complementàries constituint un estudi mixt, amb una primera fase quantitativa, en la qual es desenvoluparà un estudi observacional transversal, i una segona fase qualitativa, en la qual es desenvoluparà un estudi de tall etnogràfic. La primera fase, consta d'una primera etapa per reclutar els participants de l'estudi a través dels establiments registrats a la Cambra de Comerç de Barcelona i se'ls administrarà dos qüestionaris sobre les característiques sociodemogràfiques i el consum de tabac i l'ús dels cigarrets electrònics. En la segona etapa es recontactarà amb els participants fumadors i exfumadors per omplir un qüestionari sobre la dependència a la nicotina i al tabac previ a la utilització d'aquests dispositius i actual. A la segona fase, es realitzaran entrevistes en profunditat i es crearà un diari de camp per conèixer els motius pels que utilitzen aquests dispositius i la percepció que tenen sobre ells i el seu ús.
Introducción: Los cigarrillos electrónicos están diseñados para liberar una solución líquida que contiene sustancias químicas y nicotina u otros aromas mediante vaporización, e imitan la estética del cigarrillo convencional. Fueron diseñados como sustitutos del tabaco para poder fumar sin correr el riesgo de padecer los efectos nocivos de éste consumo. El conocimiento sobre estos productos es muy escaso, y su comercialización y uso está creando gran controversia en salud pública debido a los interrogantes sobre los posibles riesgos para la salud de sus usuarios y no usuarios, su eficacia para la deshabituación tabáquica, y las posibles interferencias de su uso con las actividades de control del tabaco existentes y la aplicación del CMCT de la OMS. Según estudios, el uso de estos dispositivos se ha expandido rápidamente, aunque por el momento, no se ha logrado definir un patrón de usuarios de cigarrillos electrónicos ni de su uso. Objetivos: definir el patrón sociodemográfico de los usuarios de cigarrillos electrónicos y de su uso en el grupo poblacional estudiado, y analizar la relación entre la dependencia a la nicotina y el consumo tabáquico con el uso de estos dispositivos. Metodología: consta de dos fases diferenciadas pero complementarias constituyendo un estudio mixto, con una primera fase cuantitativa, en la que se desarrollará un estudio observacional transversal, y una segunda fase cualitativa, en la que se desarrollará un estudio de corte etnográfico. La primera fase, consta de una primera etapa para reclutar a los participantes del estudio a través de los establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Barcelona y se les administrará dos cuestionarios sobre las características sociodemográficas y el consumo de tabaco y el uso de los cigarrillos electrónicos. En la segunda etapa se recontactará con los participantes fumadores y exfumadores para cumplimentar un cuestionario sobre la dependencia a la nicotina y al tabaco previo a la utilización de estos dispositivos y actual. En la segunda fase, se realizarán entrevistas en profundidad y se creará un diario de campo para conocer los motivos por los que utilizan estos dispositivos y la percepción que tienen sobre ellos y su uso.
Director: Dr. Jose María Martínez Sánchez
2015-01-14
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria
Infermeria
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
66 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Internacional de Catalunya
         

Full text files in this document

Files Size Format
Goretti_Garcia_Castrillo.pdf 748.1 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters