Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/22363

Canvis hidrodinàmics produïts per la presència de peixos en un tanc tipus Multivortex.
Roda Raya, David
Masaló Llorà, Ingrid; Oca Baradad, Joan
The objective of this paper is characterize hidrodynamically a multivortex tank, with and without fish, in order to evaluate the effect of fish in the distribution and uniformity of the velocities in the tank. To conduct the study, a multivortex tank with a baffle placed between two consecutive water inlets was used. To measure the velocities, an acoustic velocimeter with a Doppler effect was used. To perform the experiment, different impulse forces, flow rates (300 l/hr and 200 l/hr for vortex) and water inlet diameters (20 mm and 13 mm) were used. This experiment was repeated for both with and without fish (sea bass) configurations. The following results were With or without Fish obtained: Velocity increases when impulse forces increase. This confirms that velocity is proportional to the square root of the impulsion forces. The uniformity of velocity increases when the inlet flow rate increases. With Fish in the tank generate turbulence through their movement, which leads to a decrease in average velocity and uniformity of velocity in the tank. For further research in this subject, one could perform variations of fish species or densities.
L'objectiu del treball és caracteritzar hidrodinàmicament un tanc multivòrtex, amb i sense peixos, per tal de poder avaluar l'efecte dels peixos en la distribució de les velocitats de l'aigua al tanc i la seva uniformitat. Per realitzar l'estudi s'ha utilitzat un tanc multivòrtex amb un deflector col·locat entre dues entrades consecutives d'aigua. Per a la mesura de les velocitats s'ha emprat un velocímetre acústic d'efecte Doppler. Per efectuar els experiments es van utilitzar diferents forces d'impulsió, variant els cabals (300 i 200 l/h pe vòrtex) i diàmetres de les entrades d'aigua (20 i 13 mm). Aquests mateixos experiments s'han executat amb i sense peixos (llobarros). Els principals resultats obtinguts amb o sense peixos són: La velocitat augmenta quan augmenta la força d'impuls. En aquest estudi s'ha corroborat que les velocitats són proporcionals a l'arrel quadrada de la força d'impuls. Les uniformitats de les velocitats augmenten quan augmenta el cabal d'entrada. Amb peixos tant les velocitats mitges com la uniformitat de les velocitats disminueixen quan al tanc hi ha peixos, degut a la turbulència creada pel moviment dels mateixos peixos. Per seguir estudiant sobre la matèria és podrien realitzar variacions amb l'espècie o variar la densitat de peixos utilitzada.
El objetivo del trabajo es caracterizar hidrodinámicamente un tanque multivórtice, con y sin peces, para poder evaluar el efecto de los peces en las distribuciones de las velocidades del agua al tanque y su uniformidad. Para realizar el estudio se ha utilizado un tanque multivórtice con un deflector colocado entre dos entradas consecutivas de agua. Para la medida de las velocidades se ha utilizado un velocímetro de efecto Doppler. Para elaborar los experimentos se utilizaron diferentes fuerzas de impulsión, variando los caudales (300 y 200 l/h por vórtice) y diámetros de entradas de agua (20 y 13 mm). Estos mismos experimentos se han ejecutado con y sin peces (Lubinas). Los principales resultados obtenidos tanto con cómo sin peces son: La velocidad aumenta cuando aumenta la fuerza de impulsión. En este estudio se ha comprobado que las velocidades son proporcionales a la raíz cuadrada de la fuerza de impulsión. Las uniformidades de las velocidades aumentan cuando aumenta el caudal de entrada. Con peces tanto las velocidades medias como la uniformidad de las velocidades disminuyen cuando el tanque tienen peces debido a la turbulencia generada por el movimiento de los mismos peces. Para seguir estudiando sobre la materia se podrían realizar variaciones de la especie o variar las densidades de peces utilizadas.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Pesca::Aqüicultura
Aquaculture--Equipment and supplies
Aquaculture--Research
Aqüicultura
Tancs
Hidrodinàmica
Aqüicultura -- Instal·lacions
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem