Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/20952

Disseny d’un sistema de monitorització per auditories i manteniments d’instal·lacions solars tèrmiques d’ACS
Pérez Pérez, David
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics; Consul Serracanta, Ricard; Ruiz Feliu, Rafael
Premi al millor Projecte de Fi de Carrera presentat durant l'any 2013 en l'àmbit de Creativitat que atorga el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Des de finals dels anys noranta fins a l’actualitat, la superfície de captadors solars a Catalunya ha augmentat notablement. Aquest increment ha estat fruït de l’aparició de diferents normatives municipals, autonòmiques i estatals que han obligat a instal·lar sistemes d’aprofitament solar en edificis de nova construcció. Això ha provocat un augment de les instal·lacions solars i ha creat la necessitat de realitzar un manteniment que garanteixi que es troben en condicions òptimes de funcionament. Per tal de regular el manteniment de les instal·lacions, l’any 2007 va sortir publicat al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) una instrucció que obliga a totes les instal·lacions a passar un manteniment periòdic i fa responsable al propietari de la seva execució. És en aquest context, on s’emmarca el present document. L’objectiu és dissenyar un sistema de monitorització remot, basat en un sistema òptic, que millori el manteniment existent actualment en les instal·lacions solars tèrmiques d’ACS i permeti assolir l’estalvi energètic plantejat en el dimensionat inicial. Les característiques principals del sistema dissenyat són el baix cost i la fàcil implementació a instal·lacions en funcionament. Actualment, els equips de monitorització existents es caracteritzen per ser sistemes poc econòmics que requereixen haver estat contemplats en el disseny inicial. A partir del sistema de monitorització, es desenvolupen dues aplicacions independents. La primera, monitoritza detalladament la instal·lació i serveix com a eina de suport en auditories. La segona, permet conèixer l’estat operatiu del sistema solar a partir del control de la producció energètica, esdevenint una eina de gran interès per a l’empresa de manteniment. Un cop establerts els fonaments i les aplicacions de la monitorització, el projecte exposa el procés d’implementació i validació del disseny en una instal·lació solar d’ACS en funcionament de la ciutat de Barcelona. A continuació, es presenta un estudi energètic i mediambiental en el qual s’observa l’estalvi, en termes d’electricitat o gas natural, i la reducció d’emissions de CO2 que pot suposar disposar d’un parc solar en bones condicions. Finalment s’ha realitzat una anàlisi econòmica amb el pressupost del projecte i els beneficis econòmics generats per les dues aplicacions del sistema de monitorització. Del present projecte es conclou que el sistema de monitorització dissenyat és un alternativa viable i atractiva que pot millorar el manteniment actual de les instal·lacions solars d’ACS. Les dues aplicacions desenvolupades tenen un gran interès ja que a més de ser tècnicament factibles, porten associats beneficis energètics, mediambientals i econòmics. Respecte a la implementació del sistema, s’ha validat parcialment el sistema dissenyat obtenint resultats satisfactoris.
Award-winning
Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia solar tèrmica
Solar thermal energy
Monitoring
Energia tèrmica solar
Monitoratge
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem