Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/212952

Estudi del valor socioeducatiu de l’amistat en el procés d’integració social dels adolescents immigrants a Catalunya
Álvarez Valdivia, Ibis Marlene,
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Autònoma de Barcelona
L'escola és avui dia un espai de cohabitació on els adolescents immigrants construeixen i consoliden la seva identitat. En aquest context les relacions d'amistat determinen en bona mesura el grau d'aprenentatge de la cultura del país d'acolliment així com la vinculació simbòlica amb la societat que els acull. Aquesta investigació explora les característiques de les relacions d'amistat dels adolescents immigrants en el context de l'escola. La mostra va estar integrada per 682 estudiants dels últims cursos de Secundària Bàsica Obligatòria (15-16 anys), de sis instituts de Catalunya. Els resultats revelen que els adolescents immigrants en bona mesura nominen com a amics a altres adolescents de la seva mateixa cultura i a altres pertanyents a altres cultures però amb els quals comparteix la condició d'immigrant. En canvi, els amics dels adolescents autòctons pertanyen, majoritàriament, a la seva pròpia cultura. Finalment, s'aprecien algunes diferències respecte al suport que ofereixen els amics dels diferents grups, sent lleugerament inferior el suport que perceben els adolescents d'origen estranger. Aquests resultats confirmen les conclusions d'estudis precedents i alerten sobre la necessitat d'aprofundir en les seves causes per evitar els negatius efectes que pot generar per als adolescents immigrats les deficiències del procés de socialització a l'entorn de l'escola.
Nowadays, the school is a space of cohabitation where teenager immigrants’ build and consolidate their identity. In this context the grade of learning and attachment to the Catalan culture is determined by the friendship relations. Therefore, this research explores the characteristics of the teenager immigrant’s friendship relations in the school context of Catalonia. The participants were 682 students of the two last years of Compulsory Secondary Education (14-16 years old), of six High Schools in Catalonia. The results showed on one hand, that the majority of the teenager immigrants’ nominate other teenagers of their culture or from another culture -but also immigrants- as friends. On the other hand, the friends of the native teenagers are mostly from their own culture. Finally, there are some differences with respect to the support that the friends give in both groups that is, the teenager immigrants’ receive less support. These results confirm the findings of previous studies and highlight the need to explore its causes to avoid the harmful effects that the deficiencies of the socialization process in the school can generate for the teenager immigrants’.
01-07-2013
Amistat
Adolescència
Immigració
Aculturació
Educació inclusiva
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
20 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2009ARAF10015
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2009ARAF10015.pdf 998.9 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem