Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/212949

Anàlisi de la comunicació família-escola-serveis socio-educatius com a eina per a millorar l'èxit escolar. La situació de les famílies migrades a Catalunya: determinació de necessitats i propostes d'actuació
Oliver Vera, Carme
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat de Barcelona. Facultat de Pedagogia
L’èxit escolar i personal dels nens i nenes escolaritzats en les primeres etapes de l’ensenyament obligatori passa per l’entesa de les seves famílies amb el professorat de les escoles a les que van i pel suport que els ofereixi l’entorn social en que estan immersos. Per entendre’s uns i altres els cal establir vies de comunicació eficients que permetin arribar al coneixement i al treball mutu. El projecte ACOFES (Anàlisi de la Comunicació Família-Escola-Serveis socio-educatius) ha buscat respostes a aquesta qüestió al voltant de cinc eixos: 1.Com es comuniquen els tres agents educatius que intervenen en l’èxit escolar: famílies, professorat i serveis socioeducatius municipals; 2.Quines són les vies de comunicació que fan servir i quina la seva eficàcia; 3.Què pensen les famílies, què necessiten a què es poden o volen comprometre’s respecte a l’escola i a l’educació dels seus fills i filles; 4.Què pensa el professorat de la comunicació amb les famílies, què necessiten com a professionals i a què pot o vol comprometre’s; 5.Quins són aquells factors que poden influir de forma més rellevant en la millora de les possibilitats d’èxit de tot l’alumnat fent, en darrer lloc, noves propostes d’intervenció en particular per ajudar a solventar les necessitats específiques de l’alumnat procedent d’altres cultures que s’escolaritzen a Catalunya.
The personal and academic success of children attending school in the early stages of compulsory education involves the understanding of their families with teachers from the schools and the support they get from their social environment. In order to understand each other, they need to establish efficient communication channels that enable them to have access to knowledge and to work together. The ACOFES project (Analysis of the Communication Services Family-School-socio-educational) has sought answers to this question and is based on five areas: 1.How the three educational agents involved in school success (families, teachers and socio municipal services) communicate among themselves, 2.What are the communication channels they use and what is their effectiveness, 3.What the families think, need and can/want to engage about the school and the education of their children, 4.What does the teacher think about the communication with families, what does the teacher need as professionals and what is he/she willing to commit him/herself to, 5.What are the most important factors that can be relevant improving the chances of success of all students, especially putting forward new suggestions for actions aimed at responding to the specific needs of students coming from other cultures who attend schools in Catalonia.
2013-07-01
Comunicació
Família
Escola
Serveis socioeducatius
Èxit escolar
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
93 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2009ARAFI10006
         

Full text files in this document

Files Size Format
2009ARAFI10006.pdf 1.543 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters