El Departament de Dret Privat és va crear per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 1988 com a resultat de la desaparició i transformació del Departament de Dret en tres nous Departaments. Està situat a la Facultat de Dret (Edifici B) del Campus de Bellaterra, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Està format per quatre Àrees de coneixement (Unitats) cadascuna de les quals s'encarrega d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació relacionades amb les matèries que li són pròpies:

    • Dret Civil
    • Dret Mercantil
    • Dret Processal
    • Dret Internacional Privat