To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/15905

Sistema de gestió d'interferències per a xarxes LTE-A amb desplegament de femtocel·les;
Interference management system for LTE-A networks with femtocell deployment;
Sistema de gestión de interferencias para redes LTE-A con despliegue de femtoceldas
Molina Pena, Marc
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Blanco Botana, Luís; Pascual Iserte, Antonio
Es proposa un sistema de gestió d'interferències per a xarxes LTE amb femtocel·les, basat en un nou algoritme de detecció que s'integra en la capa física dels terminals mòbils.
[ANGLÈS] Femtocells are low-power cellular base stations designed to serve homes, businesses or other scenarios with low coverage needs. These stations reuse the same frequency bands assigned to the outer 4G network in order to increase the transmission rate per area unit. This technology significantly improves the capacity and efficiency of 4G networks, since a greater number of users can potentially access the same set of radio resources. To ensure peaceful coexistence between conventional femtocells and 4G networks, it is necessary to develop new techniques for dynamic resource and interference management to ensure a certain level of quality of service (QoS). This project proposes a new interference detection mechanism, which would be the key to develop new interference management systems. Specifically, the project focuses on minimizing the impact of femtocells on primary transmissions (between macrocells and terminals under its coverage). The proposed mechanism is incorporated into the physical layer (PHY) of mobile terminals, allowing the network to collect real-time information about the terminals which are suffering interferences. With this information, the network can inform the nearby femtocells to change their transmission strategy, ceasing to transmit in the bands where they are interfering.
[CASTELLÀ] Las femtoceldas son estaciones base de telefonía móvil de baja potencia, pensadas para dar servicio a domicilios particulares, negocios u otros escenarios con necesidades de cobertura reducidas. Estas estaciones reutilizan las mismas bandas frecuenciales asignadas a las redes 4G exteriores con el objetivo de incrementar la velocidad de transmisión por unidad de área. Esta tecnología mejora significativamente la capacidad y la eficiencia de las redes 4G, ya que un mayor número de usuarios pueden acceder potencialmente al mismo conjunto de recursos radio. Para garantizar la convivencia entre femtoceldas y redes 4G convencionales, es necesario el desarrollo de nuevas técnicas de gestión dinámica de recursos e interferencias que garanticen un determinado nivel de calidad de servicio (QoS). En este proyecto se propone un nuevo mecanismo de detección de señal interferente, que sería la pieza clave para desarrollar nuevos sistemas de gestión de interferencias. Concretamente, el proyecto se centra en minimizar el impacto de las femtoceldas sobre las transmisiones primarias (entre macroceldas y terminales que se encuentran bajo su cobertura). El mecanismo propuesto se incorpora en la capa física (PHY) de los terminales móviles, permitiendo a la red recopilar información en tiempo real sobre los terminales que están sufriendo interferencias en recepción. Con esta información, la red puede informar a las femtoceldas próximas para que cambien su estrategia de transmisión, dejando de transmitir por las bandas donde están interfiriendo.
[CATALÀ] Les femtocel·les són estacions base de telefonia mòbil de baixa potència, pensades per donar servei a domicilis particulars, negocis o altres escenaris amb necessitats de cobertura reduïdes. Aquestes estacions reutilitzen les mateixes bandes freqüencials assignades a les xarxes 4G exteriors amb l'objectiu d'incrementar la velocitat de transmissió per unitat d'àrea. Aquesta tecnologia millora significativament la capacitat i l'eficiència de les xarxes 4G, ja que un major número d'usuaris poden accedir potencialment al mateix conjunt de recursos ràdio. Per garantir la convivència entre femtocel·les i xarxes 4G convencionals, és necessari el desenvolupament de noves tècniques de gestió dinàmica de recursos i interferències que garanteixin un determinat nivell de qualitat de servei (QoS). En aquest projecte es proposa un nou mecanisme de detecció de senyal interferent, que seria la peça clau per desenvolupar nous sistemes de gestió d'interferències. Concretament, el projecte se centra en minimitzar l'impacte de les femtocel·les sobre les transmissions primàries (entre macrocel·les i terminals que es troben sota la seva cobertura). El mecanisme proposat s'incorpora en la capa física (PHY) dels terminals mòbils, permetent a la xarxa recopilar informació en temps real sobre els terminals que estan patint interferències en recepció. Amb aquesta informació, la xarxa pot informar a les femtocel·les properes per a que canviïn la seva estratègia de transmissió, deixant de transmetre per les bandes on estan interferint.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Comunicacions mòbils
Mobile communication systems
Electromagnetic interference
mobile communications
femtocell
LTE
interference management
cognitive radio
dynamic resource allocation
comunicaciones móviles
femtoceldas
control de interferencias
radio cognitiva
asignación dinámica de recursos
comunicacions digitals
comunicació sense fil
sistemes d'interferències
processament digital del senyal
telecomunicació de banda ampla
sistemes de telefonia mòbil
Comunicacions mòbils, Sistemes de
Interferència electromagnètica
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Molina Pena, Marc; Muñoz Medina, Olga; Pascual Iserte, Antonio; Vidal Manzano, José
Muñoz Medina, Olga; Pascual Iserte, Antonio; Vidal Manzano, José; Molina Pena, Marc
 

Coordination

 

Supporters