Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/15371

Estudi de la viabilitat de l'ús de paviments rígids reforçats amb fibres
Agustí i Garcia, Joan
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció; Molins i Borrell, Climent
Durant els últims anys s’han produït grans avenços en la tecnologia de paviments de formigó que han permès que aquests anessin guanyant força enfront els paviments asfàltics convencionals i que diversos països desenvolupats apostessin per ells en la construcció d’autovies. A més a més, la constant investigació sobre el formigó reforçat amb fibres ha fet que aquest s’anés convertint en una alternativa real al formigó reforçat amb barres d’acer i que el seu ús s’estengués en diverses solucions estructurals. Aquest treball aborda aquest tema, en concret estudia l’ús del formigó reforçat en fibres aplicat als paviments. El treball s’estructura en tres parts. A la primera part es fa un anàlisis de paviments flexibles i rígids, on es comenten les propietats, els materials utilitzats i el comportament de cadascun d’ells. En aquest punt s’elabora un disseny de cas pràctic de paviment flexible i de paviment rígid de formigó en massa seguint les indicacions de la normativa AASHTO i considerant les mateixes condicions de tràfic i d’esplanada. A la segona part es fa un breu resum de les propietats que aporta l’addició de fibres en el formigó, comentant els diferents aspectes relacionats i les seves propietats. Existeixen una gran quantitat de normatives que estableixen assajos per estudiar el comportament del formigó reforçat amb fibres. Una de les normatives àmpliament acceptada és la RILEM i és la que s’estudia en detall en aquest treball. Mitjançant un assaig a flexió sobre una biga carregada centralment amb una entalla central que assegura una propagació estable de la fissura, l’assaig RILEM controla l’obertura de fissura. A més a més, la normativa proposa un diagrama simplificat σ - ε , així com el càlcul de resistències residuals i equivalents que descriuen el comportament de les fibres d’acer. La tercera, i darrera part, es centra en el disseny del paviment de formigó calculat en la primera part per tal d’avaluar les possibles millores que suposaria l’ús de formigó reforçat, tant convencionalment com amb fibres d’acer, enlloc de formigó en massa. La guia pel disseny i la construcció de paviments industrials de formigó de la Concrete Society ens permetrà conèixer com es comporten els paviments de formigó en els 3 casos (formigó en massa, formigó reforçat amb barres d’acer, formigó reforçat amb fibres), així com calcular el moment màxim que aguanten en cada cas. En el cas del formigó reforçat amb fibres s’han estudiat diferents tipus de fibres i diferents quanties que han permès comprovar la influència dels diferents paràmetres en el seu comportament. Es conclou que l’ús de paviment de formigó reforçat amb fibres suposa una solució viable i que a més a més, pot aportar propietats beneficioses davant del formigó en massa degut el seu comportament post-fissuració i la seva resistència fatiga.
Concrete Society
formigó reforçat amb fibres
paviment
disseny
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem