Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/179256

Escola i diversitat lingüística i cultural: desafiaments i oportunitats. El paper d'un Servei Educatiu de Zona com a agent d'innovació i canvi
Martí Olivella, Josep
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes; Pujolàs Maset, Pere
Davant dels nous reptes educatius que planteja l’augment de la diversitat lingüística i cultural al conjunt del Sistema Educatiu Català, el present treball descriu els resultats i experiències obtinguts en les tres primeres fases d’un projecte de recerca centrat en la identificació d’indicadors vàlids que permetin dissenyar i implementar estratègies educatives inclusives adequades per atendre la diversitat lingüística i cultural present als nostres centres. La part central de la memòria descriu les primeres dades d’un estudi quantitatiu , realitzat en diferents moments del període d’escolarització (Pàrvuls 5 anys , segon i sisè de Primària i segon d’ESO) a quatre centres públics de Vilafranca del Penedès a finals del curs 2009-2010 , sobre el coneixement de català i de castellà i les possibles influències que en aquest hi juguen els factors de diversitat lingüística i cultural. El segon bloc d’aquest projecte presenta un seguit d’experiències i propostes d’assessorament centrades en el procés de sensibilització inicial sobre les implicacions educatives a nivell d’aula i de centre de la diversitat lingüística i cultural. També es presenta, com a annex final, un recull dels principals materials emprats en aquest procés d’intervenció en centre. A la part final del treball, s’hi desenvolupa una reflexió sobre les condicions que poden afavorir la implementació d’aquestes estratègies a nivell de centre i de sistema educatiu; i sobre el paper que , en aquests processos de canvi i millora educativa , hi podrien jugar els Serveis Educatius de Zona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Faced with the new challenges that create the increase in cultural and linguistic diversity in the overall Catalan Educational System, this work describes the results and experiences obtained from the first three phases of a research project centred on the identification of valid indicators that allow for the design and implementation of inclusive educational strategies for the cultural and linguistic diversity. The central part of this report describes the initial data of a quantitative study - based on the results of the test given to four public schools of Vilafranca del Penedès at the end of 2009- 2010 term – on the knowledge of Catalan and Spanish at different times during the obligatory school period (Pre-school children to 5 years; second and sixth grades of Primary school and second of ESO (Secondary school) and an analysis of the possible influences which are played here by linguistic and cultural diversity. The second block of this project presents a summary of the practical experiences and proposals of counselling in the centres particularly based on the initial process of raising awareness on the educational implications at the classroom level and at the schools, of linguistic and cultural diversity. Also presented, as a final annex, is a summary of the principal materials used in this process of intervention in the schools. In the last part of the work, a consideration has been developed on the conditions which could favour the implementation of these strategies at the school and educational system level and also on the role which, in these processes of educational change and improvement, could be played by the Area Educational Services of the Catalan Department of Education.
2012-01-10
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Educació inclusiva
Pluralisme cultural
Multilingüisme - Catalunya
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
184 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
memoria_dea_jmo.pdf 1.175 MB PDF
memoria_dea_jmo.pdf 1.175 MB PDF Memòria

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters