Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/8277

L'ensenyament-aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC
Blasco Ferrón, Vicens
Universitat Oberta de Catalunya
Per una banda, contextualitza el concepte de competència professional dins del marc de l'EEES, i reconeix i classifica a partir de la revisió de la documentació existent les competències específiques i transversals o genèriques, que han de tenir els nous titulats del Grau d'EI. Per altra banda, s'escomet l'anàlisi dels plans d'estudi i dels plans docents del Grau per identificar la seva adaptació al EEES,, concretament en el que fa referència a la competència de comunicació escrita.
Por un lado, contextualiza el concepto de competencia profesional dentro del marco del EEES, y reconoce y clasifica a partir de la revisión de la documentación existente las competencias específicas y transversales o genéricas, que deben tener los nuevos titulados de Grado de EI. Por otra parte, acomete el análisis de los planes de estudio y de los planes docentes del Grado para identificar su adaptación al EEES, concretamente en lo referente a la competencia de comunicación escrita.
Contextualization of the concept of professional competence within the framework of the EEES and ranks based on a review of existing documentation and cross-specific skills that new graduates should have Grade EI.
26-07-2011
competència professional
competència transversal
espai europeu d'ensenyament superior
comunicació escrita
competencia profesional
competence
cross-curricular
competencia transversal
espacio europeo de educación superior
european higher education area
comunicación escrita
written communication
Communication -- Study and teaching (Higher) -- Europe
Comunicació -- Ensenyament universitari -- Europa
Comunicación -- Enseñanza universitaria -- Europa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem