Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/6772

Projecte d'instal·lació d'enllumenat públic en una zona residencial
Farré i Iniesta, Jaume
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica; Caba Olivella, Ramón
Aquest projecte descriu la instal·lació d’enllumenat públic dissenyada per a una zona residencial, concretament el Barri del Tacó, situat al municipi de Vilanova i la Geltrú. En la primera part del projecte s’hi exposen els diferents equips que poden ser utilitzats en la instal·lació, i les característiques d’aquests, per acabar escollint els més adequats. Tot seguit, s’hi realitzen els càlculs luminotècnics, els quals ens acabaran definint gran part de la instal·lació, com poden ser el nombre de lluminàries a col·locar, les característiques principals d’aquestes, alçada de muntatge, potència, etc. Aquest càlcul es realitza tenint en compte la normativa vigent que ens defineix els paràmetres sota els quals ha de quedar enquadrada la instal·lació. Tenint en compte aquest càlculs passem a definir amb més concreció quins són els equips que utilitzarem alhora de dissenyar la instal·lació. A continuació, es descriu la configuració de la instal·lació projectada, a on es fa constar totes les parts que la composen. Els càlculs de les línies d’enllaç, així com les obres necessàries per a dur a terme el projecte, com poden ser les característiques de rases, arquetes, cimentacions, etc. I s’hi fan constar els plànols necessaris. També s’hi defineix en quins moment han d’actuar els diferents equips dissenyats o programats. Un cop realitzat tot l’estudi, es procedeix a calcular la factura de la instal·lació fent un petit estudi de les tarifes vigents al segon semestre de 2008. Acollint-nos a la que més s’adapti a les nostres necessitats i a les necessitats de la pròpia instal·lació. Seguidament s’hi defineixen les condicions i instruccions per al desenvolupament de l’obra, fent constar les disposicions generals i particulars a tenir en compte, així com un estudi de programació de manteniment per a la instal·lació. A continuació, s’hi realitza l’estudi econòmic, concretant les unitats de materials i els preus d’aquests. També s’hi fa constar la descripció de l’estalvi energètic que, degut al disseny sostenible que s’ha dut a terme durant tot el procés de disseny de la instal·lació, em obtingut. Seguint aquesta línia també s’hi descriu la gestió de residus i els seu tractament. Per acabar de definir el projecte, s’hi descriu l’estudi bàsic de seguretat i salut necessari per a la instal·lació.
Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia elèctrica::Instal·lacions elèctriques
Electric wiring
Eficiència
Reducció
Estabilització
Estalvi
Contaminació
Seguretat
Tarifes
Instal·lacions elèctriques
Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem