Riscos i emergències

 

If you are an author of Institut de Seguretat Pública de Catalunya and you want to publish it at RECERCAT, contact with ccs@gencat.cat.

Recent Submissions

Gairín, Joaquín; Castro, Diego; Moles Plaza, Ramón-Jordi; Rosales, Manuel; Sentinella, Xavier; Vitolo, Olga; Díaz, Anna

Una de les finalitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat. Per això, l'Institut compta amb el Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) com un servei de referència en la gestió de la documentació i el coneixement especialitzat en aquesta matèria.

 

Coordination

 

Supporters