Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5221

Vladimir ha dit... Identitat, xarxes socials i ciberperdiodisme en els blocs. Una construcció de la intersubjectivitat dins la nova Internet
Martí Orriols, Meritxell
DEA (tesina) que analitza quin és el paper que juguen els blocs dintre de la Web 2.0, articulant-se al voltant de tres eixos: la creació de la identitat virtual, les xarxes socials generades a través de la blocosfera i les implicacions econòmiques i socials que se'n deriven. La pregunta central és de quina manera, si ho fan, els blocs contribueixen a modificar fòrmules de lectura i participació tant d'àmbit personal com públic en les agendes informatives. I si aquesta participació genera canvis significatius a nivell econòmic i psicosocial.
DEA (tesina) que analiza cuál es el papel que juegan los blogs dentro de la Web 2.0, articulándose en torno a tres ejes: la creación de la identidad virtual, las redes sociales generadas a través de la blogosfera y las implicaciones económicas y sociales que se derivan de éstas. La pregunta central es cómo, si lo hacen, los blogs contribuyen a modificar fórmulas de lectura y participación tanto en el ámbito personal como público en las agendas informativas. Y si esta participación genera cambios significativos a nivel económico y psicosocial.
DEA (master thesis) that analyzes the role of blogs within the Web 2.0, it is articulated around three main axes: the creation of a virtual identity, social networks generated through the blogosphere and social and economic implications that arise from them. The central question is how, if they do, blogs are helping to change the ways of reading and participating in both the personal and the public information agendas. As well as if this participation generates significant changes at an economic and psychosocial level.
07-04-2011
blocs
blocosfera
blogs
blogs
xarxes socials
redes sociales
social networks
blogosfera
blogosphere
censura
censura
censorship
ciberidentitat
ciberidentidad
cyberidentity
web 2.0
web 2.0
web 2.0
Creative Commons
Creative Commons
Creative Commons
periodisme 3.0
periodismo 3.0
journalism 3.0
fractura digital
brecha digital
digital divide
Weblogs
Internet
Communication
Online journalism
Online social networks
Blocs
Internet
Comunicació
Periodisme electrònic
Xarxes socials en línia
Blogs
Internet
Comunicación
Periodismo electrónico
Redes sociales en línea
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
Master thesis
Universitat Autònoma de Barcelona
         

Mostrar el registro completo del ítem