To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5905

Sistema domòtic basat en sensors inal·làmbrics
Rotger Socías, María
Universitat Oberta de Catalunya
L'objectiu d'aquest treball de final de carrera és implementar una aplicació sobre un node de xarxa sense fils equipat amb un microcontrolador, una ràdio i un conjunt de sensors, emprant el llenguatge nesC sobre el sistema operatiu TinyOS. Aquesta proposta consisteix en un sistema domòtic que detecti si un habitacle està ocupat i permeti controlar-ne la temperatura i el nivell de il·luminació per tal de que es mantenguin dins uns valors establerts que poden ser modificats per l'usuari.
El objetivo de este trabajo de final de carrera es implementar una aplicación sobre un nodo de red inalámbrica equipado con un microcontrolador, una radio y un conjunto de sensores, empleando el lenguaje nesC sobre el sistema operativo TinyOS. Esta propuesta consiste en un sistema domótico que detecte si un habitáculo está ocupado y permita controlar la temperatura y el nivel de iluminación para que se mantengan dentro de unos valores establecidos que pueden ser modificados por el usuario.
This final degree project aims to implement an application on a wireless network equipped with a microcontroller, a radio and a set of sensors, using the language nesC on TinyOS operating system.
2011-02-15
xarxes de sensors inal·làmbrics
sistemes de control
TinyOS
NesC
redes de sensores inalámbricos
sistemas de control
TinyOS
NesC
Wireless Sensor Network
control system
TinyOS
NesC
WSN
Home automation
Application software -- Development -- TFC
Domòtica
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Domótica
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters