Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5881

Creació d'un plug-in de Protégé per a podar ontologies
Morera Lizandra, Berta
Universitat Oberta de Catalunya
La creació d'una ontologia partint de zero és una feina llarga i feixuga que pot simplificar-se si, partint d'una ontologia més general, es poden podar les parts que no formen part del domini de context. Aquesta memòria té una doble vessant: d'un costat l'estudi de l'estat de l'art de les ontologies (història, aplicacions, línies de treball, etc) i de l'altra l'anàlisi i disseny d'un plug-in en java per a Protégé que implementi l'algorisme de poda.
La creación de una ontología partiendo de cero es un trabajo largo y pesado que puede simplificarse si, partiendo de una ontología más general, se pueden podar las partes que no forman parte del dominio de contexto. Esta memoria tiene una doble vertiente: de un lado el estudio del estado del arte de las ontologías (historia, aplicaciones, líneas de trabajo, etc.) y de la otra el análisis y diseño de un plug-in en java para Protégé que implemente el algoritmo de poda.
The creation of ontologies from scratch is a long and hard work that can be simplified if, from a more general ontology, you prune the branches that are not part of the context domain. This paper aims: on the one hand to study the state of the art of ontologies (history, applications, lines of work, etc.), on the other hand it is analysed and designed a Java plug-in for Protégé implementing this pruning algorithm.
15-02-2011
ontologia
poda
web semàntica
ontología
poda
Ontology pruning
web semántica
semantic web
Application software -- Development -- TFC
Java (Programming Language)
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Java (Llenguatge de programació)
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Java (Lenguaje de programación)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem