Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3301

Anàlisis dels immunofenotips dels NKR de les cèl·lules Natural Killer en pacients amb Esclerosi Múltiple (MS).
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
Curs 2013-2014 La MS és una malaltia autoimmunitària les causes de la qual són encara desconegudes. Entre altres efectes, els pacients d’aquesta malaltia veuen reduït el nombre de limfòcits, així com el percentatge d’aquests ocupats pel compartiment NK. Tot i que molts estudis es centren en investigar aquesta malaltia, el motiu d’aquesta reducció, continua essent un misteri. En el present estudi s’ha plantejat una hipòtesi, la qual apunta a què aquesta reducció, pugui venir causada pel fet que les cèl·lules NK s’hagin vist eliminades de la circulació; a la qual cosa s’esperaria trobar una població de NK més joves per aquells pacients que tinguessin en un percentatge menor de NK, ja que aquesta pèrdua s’hauria hagut de compensar amb cèl·lules NK de nova formació. Per tal de determinar l’antiguitat de les cèl·lules NK s’analitzen els receptors ILT2 (present en cèl·lules més antigues, ja que s’acumula amb el temps), NKG2A (molt present en cèl·lules NK joves), i en la subpoblació CD56bright, (estat de maduració precoç, ja que aquestes amb el temps esdevindran CD56dim). Després de molts anàlisis, s’ha pogut comprovar com la presència de CMV influeix en els receptors de les cèl·lules NK, igual que també influeix la presència de tractament amb immunomoduladors. Però a part d’aquestes influències les quals ja s’havien descrit en altres estudis previs, s’ha pogut trobar que aquells pacients CMV- sense tractament, presenten una correlació significativament negativa entre el percentatge de les cèl·lules CD56bright respecte al total del compartiment NK, la qual al no estar sota la influència de CMV ni de tractament, està causada per algun factor estrictament lligat a la malaltia, fet del qual no se’n havien presentat evidències significatives fins ara. Tot i que aquests resultats, a la vegada de ser molt interessants, recolzen la hipòtesi base, no s’han trobat resultats significatius per a NKG2A i els resultats per a ILT2 són significatius però no concloents. Igualment però, aquests resultats són molt prometedors, i pensem que seria interesant continuar treballant en aquestes troballes. MS is an autoimmune disease which causes are still unknown. One of the effects of this disease is a reduced number of lymphocytes and the percentage of those occupied by the NK compartment. Although many studies focus on investigate this disease, the reason for this reduction remains a mystery. In this study a hypothesis has been proposed. It suggests that this reduction might be caused by the fact that NK cells have been removed from circulation; this means that it is expected to find a younger population of NK cells for patients who had a lower percentage of NK, as this loss should have been compensated with NK cells of new formation. To determine the age of the NK cells, the receptors that has been used are: ILT2 (present in older cells, as it accumulates over time), NKG2A (very present in young NK cells) and CD56bright in the subpopulation (early maturing state, as these will become CD56dim). After many tests, it has been shown that the presence of CMV affects receptors of NK cells, as also influences the presence of treatment with immunomodulators. But in addition to these influences, which had already been described in previous studies, it has been found that CMVnegative untreated patients have a significantly negative correlation between the percentage of CD56bright cells in relation to the total NK compartment. Since they are not under the influence of CMV or treatment, this correlation might be caused by some factor strictly linked to the disease, fact for which there was not presented any conclusive evidence to date. Although these results, at the same time are very interesting and support the basic hypothesis of this study, no significant results for NKG2A had been found, and significant but inconclusive results for ILT2 receptors. This are, therefore, very promising results and we think it would be worth to continue investigating these initial findings.
Esclerosi múltiple
Cèl·lules NK
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2014_pi ... analisi_immunofenotips.pdf 1.266 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem