To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/266

Programació d'una aplicació gràfica per l'anàlisi de senyals usant LDB (Local Discriminant Bases) i MLDB (Modified LDB)
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions
Tot seguit presentem un entorn per analitzar senyals de tot tipus amb LDB (Local Discriminant Bases) i MLDB (Modified Local Discriminant Bases). Aquest entorn utilitza funcions desenvolupades en el marc d’una tesi en fase de desenvolupament. Per entendre part d’aquestes funcions es requereix un nivell de coneixement avançat de processament de senyals. S’han extret dels treballs realitzats per Naoki Saito [3], que s’han agafat com a punt de partida per la realització de l’algorisme de la tesi doctoral no finalitzada de Jose Antonio Soria. Aquesta interfície desenvolupada accepta la incorporació de nous paquets i funcions. Hem deixat un menú preparat per integrar Sinus IV packet transform i Cosine IV packet transform, tot i que també podem incorporar-n’hi altres. L’aplicació consta de dues interfícies, un Assistent i una interfície principal. També hem creat una finestra per importar i exportar les variables desitjades a diferents entorns. Per fer aquesta aplicació s’han programat tots els elements de les finestres, en lloc d’utilitzar el GUIDE (Graphical User Interface Development Enviroment) de MATLAB, per tal que sigui compatible entre les diferents versions d’aquest programa. En total hem fet 73 funcions en la interfície principal (d’aquestes, 10 pertanyen a la finestra d’importar i exportar) i 23 en la de l’Assistent. En aquest treball només explicarem 6 funcions i les 3 de creació d’aquestes interfícies per no fer-lo excessivament extens. Les funcions que explicarem són les més importants, ja sigui perquè s’utilitzen sovint, perquè, segons la complexitat McCabe, són les més complicades o perquè són necessàries pel processament del senyal. Passem cada entrada de dades per part de l’usuari per funcions que ens detectaran errors en aquesta entrada, com eliminació de zeros o de caràcters que no siguin números, com comprovar que són enters o que estan dins dels límits màxims i mínims que li pertoquen. ABSTRACT We present an environment to analyze signals of different kind with LDB (Local Discriminant Bases) and MLDB (Modified LDB). This environment uses functions developed within the framework of a thesis under development. To understand part of these functions it is required an advanced level of signal processing knowledge. They have been extracted from the work done by Naoki Saito [3], and have been taken as a starting point for the realization of different algorithms of the not finished doctoral thesis of Jose Antonio Soria. This developed interface accepts the incorporation of new packages and functions. We have made a menu prepared for integrating Sine IV packet transform and Cosine IV packet transform, though we can also incorporate other ones. The application consists of two interfaces, a Wizard and a main interface. Also we have created a window for importing and exporting the variables to different environments. All the elements of the windows have been programmed, instead of using the GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) of MATLAB, in order to preserve the compatibility among the different versions of this program. Altogether we have made 73 functions for the main interface (10 of these are related with the of import and export window) and 23 for the Wizard. In this work we will explain only 6 of these functions and the 2 ones which creates these interfaces with the intention of not to make it overly extensive. The functions that we will explain are the most important, either because they are fairly often used, or for their complexity, according to the McCabe complexity, or because they are necessary for the signal processing. We will check every data input user with functions to detect errors, as the elimination of zeros or other characters than numbers, such as checking they are integers or they are within the maximum and minimum limits in each case. Director/a: Pere Martí i Puig
Tractament del senyal
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2008_casadesus_lidia_programacio.pdf 8.433 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters