Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/2635

L'emprenedoria femenina i la immigració a Osona. El suport dels serveis municipals
Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació
En la literatura sobre creació d’empreses, les dones empresàries són considerades un re· servori de desenvolupament econòmic i un model de gestió empresarial alternatiu. D’al· tra banda, els immigrants posseeixen un fort esperit emprenedor. El paper de les adminis· tracions locals per donar suport a aquests col· lectius en la creació d’empreses és rellevant. L’intens procés migratori viscut a Osona en els darrers anys mereix una anàlisi des de la perspectiva de l’emprenedoria de gènere. Aquest estudi fa una comparació de les em· presàries autòctones i immigrades de la co· marca, així com de les polítiques de suport realitzades pels ajuntaments. In the entrepreneurship literature, female entrepreneurs are considered a reservoir of economic development and an alternative management model. By other side, immigrants have a strong entrepreneurial spirit. The role of local authorities to support these groups in the business creation is important. The intense migration process lived in Osona in recent years deserves an analysis from the perspective of gender entrepreneurship. This study provides a comparison of the native and immigrant women entrepreneurs in the county, as well as supporting policies carried out by the councils.
Emprenedoria
Empresàries
Dones immigrants
Desenvolupament comunitari
(c) Patronat d'Estudis Osonencs, 2012
Tots els drets reservats
Artículo
info:eu-repo/publishedVersion
Patronat d'Estudis Osonencs
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
artconlli_a2012 ... _emprenedoria_femenina.pdf 432.2 KB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem