Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/97416

Sistema didàctic per millorar l'aprenetatge de la representació del espai arquitectònic amb ajuts "on line"
Regot Marimón, Joaquín M. (Joaquín Manuel)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Politècnica de Catalunya.
El projecte ha tingut com a finalitat cobrir un buit en la formació dels estudiants pel que respecta a les seves limitacions en l’aprenentatge de les diferents estratègies i metodologies de treball. Aquest buit ens ha fet pensar en l’elaboració d’un sistema didàctic que possibiliti una comunicació fluida amb l’alumne i que pugui anar més enllà de l’àmbit específic de les aules. Es per això que la nostra proposta té com a referent un aprofitament més racional del temps de treball de l’estudiant. Per tal d’arribar a aquesta finalitat ens hem plantejat un grup d’objectius concrets ordenats segons els dos nivells d’assoliment següents: Nivell 1: - Definir un material didàctic que pugui transmetre de la manera més objectiva possible les eines necessàries per tal que l’alumne resolgui un conjunt de problemes concrets. - Proporcionar a l’estudiant un procediment didàctic basat en un grup de tasques amb un material de suport on ha de posar a prova l’aplicabilitat dels conceptes donats a les classes teòriques. - Partir d’un sistema que permeti a l’alumne tenir una referència constant de recolzament teòric fora de les aules quan està resolent les pràctiques assignades en el curs. - Definir unes característiques funcionals del material utilitzat en l’activitat pràctica de tal manera que sigui un instrument efectiu per al control del propi estudiant sobre el seu procés d’avaluació. Nivell 2: - Fer servir una metodologia d’activitats pràctiques on es puguin accentuar les capacitats de resposta creativa individual de l’estudiant. - Plantejar l’intercanvi d’experiències i propostes d’estratègies per a la resolució dels temes pràctics mitjançant sessions de seminaris prèvies a les pràctiques. - Promoure unes relacions transversals amb altres àrees de coneixement de tal manera que l’alumne pugui vincular la seva resposta a les activitats pràctiques proposades per altres assignatures, amb els coneixements adquirits a la nostra assignatura.
The project has as purpose to cover an empty area in the formation of the students regarding the limitations in the learning of the different strategies and work methodologies. This empty area has made us planning the elaboration of a didactic system that facilitates a flowing communication with the student and he can go beyond the specific environment of the classrooms. For this reason our proposal has as reference a more rational use of the student's work time. To arrive to this purpose we have thought about a group of orderly and concrete objectives according to the two following levels: Level 1: - Define a didactic material that can transmit in the more objective and possible way the necessary tools so that the student solves a group of concrete problems. - Provide to the student a didactic procedure based on a group of tasks with a support material where he must put to test the applicability of the concepts developed in the theoretical classes. - Start from a system that, if it is solving the practices of the course, allows the student to have a constant reference of a theoretical support outside of them classrooms. - Define a functional characteristics of the educational material in such a way that it is an effective instrument for the own student's control in the assimilation process of the subject contents. Level 2: - Apply a methodology of the practice activities where the singular creative answer capacities of the student's can be accentuated. - Establish the exchange of experiences and proposals of strategies to the resolution of you the practical subjects by means of previous seminars sessions to the practice. - Promotion of traverse relationships with other areas of knowledge in such a way that the student can link his answer to the practical activities proposals of other subjects, starting from the knowledge acquired in our subject.
31-01-2011
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Ensenyament universitari -- Ensenyament assistit per ordinador
Arquitectura -- Ensenyament
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i l’Agència i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
23 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2007MQD00141
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
2007MQD00141_Annexos1.pdf 3.411 MB PDF Annex 1
2007MQD00141_Annexos2.pdf 1.732 MB PDF Annex 2
2007MQD00141_Comú.pdf 3.491 MB PDF Memòria

Mostrar el registro completo del ítem