ICIP Informes

 

Si sou autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Institut Català Internacional per la Pau i voleu publicar-lo a RECERCAT, contacteu amb recercat.icip@gencat.cat.

L’ICIP ha instaurat una col·lecció on recollir recerques ja concloses o estudis encarregats per la pròpia institució. Aquesta col·lecció és Informes i té també una vocació digital.