Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1073

La crisi Japonesa dels anys 90 : Formació, causes, evolució i recuperació econòmica
Franch Moncunill, Christian
Universitat Oberta de Catalunya
Treball que analitza la crisi japonesa dels anys noranta. Es descriu la formació de l'economia bombolla i el seu esclat, les causes de la crisi, el sistema econòmic i polític japonès i la recuperació econòmica començada l'any 2003.
Trabajo que analiza la crisis japonesa de los años noventa. Se describe la formación de la economía burbuja y su esplendor, las causas de la crisis, el sistema económico y político japonés y la recuperación económica iniciada en el año 2003.
Study that analyzes the Japanese crisis of the 1990s. It describes the formation of the bubble economy and its splendor, the causes of the crisis, the Japanese economic and political system and the economic recovery that began in 2003.
20-09-2010
Economic Crises
Politics
Business Economy
Japan
Crisis econòmiques
Política
Economia d'empresa
Japó
Crisis económicas
Política
Economía de empresa
Japón
© Christian Franch Moncunill. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem